tidBANK tidsregistrering, sykefraværsoppfølging, timerapportering

Visjon og forretningsidé

tidBANK® er utviklet av Norsk Tid as og har vært på markedet i over 15 år. All utvikling, installering, oppgradering, service og support tar vi hånd om selv. Slik sikrer vi at vi leverer det beste produktet for akkurat din bedrift.
Vi gir deg tiden tilbake - tidBANK forvalter den for deg!

Vår visjon er å være kompetanseleverandør for utvikling av en positiv tidkultur i arbeidslivet. Vår forretningside er å tilby applikasjoner og tjenester arbeidslivet trenger for å styre tidressurser og prestasjonsevne i organisasjonen. Vårt verdigrunnlag bygger på ønsket om å være langsiktige, solide, pålitelige og imøtekommende.

Norsk Tid as har utviklet og levert systemløsninger for styring av tid-ressurser i bedrifter og offentlig sektor siden 1992. Selskapets aktive eiere har erfaring fra bransjen fra før 1980, og har deltatt i innføringen av bedre rutiner hos mer enn 700 kunder i Norge og Sverige. Selskapet eies av 4 av de ansatte. Selskapet fikk i 2007 for femte gang AAA rating. Økonomien er solid.


Fasade øst

Synes du dette var interessant? Del siden!

Partnere

For å kunne tilby lokal bistand, har vi etablert avtaler med partnere over hele landet. Partnere kvalifiseres for å kunne utføre installasjon, teknisk service og følge opp kvalitetssikring av leveransen lokalt. Les mer om våre partnere her.

Kvalitetssikring

Tilbakemeldingene fra våre kunder viser at vi lykkes med å tilfredsstille behovene for rask og kvalifisert support, som er organisert for å innfri kravene i Statens standardavtaler/IKT-avtalen, men med tillegg av support og avviksrapportering i henhold til egne rutiner for kvalitetssikring.