Nyheter

Skip Navigation Links

Manglende oppfølging av sykefravær får økonomiske konsekvenser

Fra 1. juli i år vil manglende oppfølging av sykefravær få økonomiske konsekvenser i norsk arbeidsliv.

tidBANK gir god oversikt over sykefravær

Med dagens tidBANK® får både administrasjon og avdelingsledere god oversikt over dette fraværet. Men ettersom omfanget av kontrollarbeidet nå vil øke for mange, har vi bestemt å utvikle en modul for sykefraværsoppfølging i tidBANK. Forenkling av rutiner og fjerning av unødig administrasjonsarbeid for alle parter ved å varsle og arkivere historikk på en praktisk måte vil stå i fokus.

Modulen vil bli en del av en større og spennende funksjonalitetsoppgradering.

Vi vil i høst arrangere et informasjonsmøte. Meld deg på vårt nyhetsbrev eller kontakt oss for å være sikker på at du mottar invitasjon til møtet. Evt. kan du også følge oss på Facebook, Twitter eller LinkedIn.Synes du dette var interessant? Del artikkelen!