Skip Navigation Links

Tid er en sentral faktor når det i arbeidslivet snakkes om konkurranseevne og produktivitet. Arbeidsmetoder og kompetanse utvikles og forbedres for å kunne gjennomføre planlagte oppgaver på kortest mulig tid. Den som er flinke til å beregne riktig behov for ressurser for oppgavene er gjerne den som står sterkest konkurransemessig når noe skal leveres til avtalt tid og pris. Der det er konkurranse gjelder det derfor å ha gode verktøy for planlegging, varsling ved avvik og for å hente ut erfaringshistorikk.

Vår tidBANK® utvikles for å være akkurat dette verktøyet. tidBANK® gir dagfersk oversikt over avvik i forhold til plan. Ofte fremkommer også årsaken til avviket i form av uventet fravær, for mange timer i forhold til plan, overtidsbruk og for optimistisk timebudsjettering.

I moderne organisasjoner med høy kompetanse hos alle ansatte forventes det at den enkelte skal bidra til forbedring av arbeidsmetoder og kompetansehevning, og derfor investeres det gjerne i gode verktøy for å involvere alle i det.

tidBANK® er et verktøy som involverer ansatte og ledere på en slik måte at de enklere kan bli bidragsytere for å utvikle en positiv tidkultur i organisasjonen. En kultur som ønsker å bruke kunnskapen om bruk av tid til forbedring av egne prestasjoner og konkurranseevne.Synes du dette var interessant? Del siden!