Kunder og referanser

Skip Navigation LinksStart > Firma > Kunder og referanser

Referanser: YS, Norrøna, Skatteetaten, Star Tour, Brønnøysundregistrene, Obos, LO, Vestfold fykeskommune Referanser: LeasePlan, Weifa, NVE, Statens Pensjonskasse, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Aurland kommune, Akershus fylkeskommune Referanser: Ruter, Eika, Statens kartverk, BAHR, Aktiv kapital, Møre og Romsdal fylkeskommune, Aschehoug, Swire Oilfield Services Referanser: Riksrevisjonen, Oljedirektoratet, Fellesforbundet, Fjellinjen, Forsvarsdepartmentet, SOS-barnebyer, Den norske legeforening, Bil i nord, Fylkesmannen i Vestfold Referanser: Nor Tekstil, Sametinget, Glommens og Lågens Brukseierforening, Skog og landskap, Kystverket, OCH Ortopedi AS, Norsk Industri, Porsanger kommune Referanser: Luftfartstilsynet, Intrium Justitia, Møller bil, Bykle kommune, Givas, Harila, Kristiansand kommune, Høyskolen Campus Kristiania


Synes du dette var interessant? Del siden!

Hva kundene sier

tidBANK brukes daglig av 50-100000 brukere i inn- og utland. Dette er noen av de hyggelige tilbakemeldingene vi stadig får etter å ha innført tidBANK i en ny organisasjon:

 • Våre ansatte og ledere roser brukervennligheten.
 • Vi sparer aller mest som en følge av å ha et felles system med felles rutiner i alle avdelinger.
 • Behovet for etter- og dobbeltregistrering ble fjernet.
 • Flott og informativ tilstedeoversikt.
 • Varslinger og alarmer i applikasjonen gjør at vi alltid er ajour.
 • Eliminerer feil vi tidligere opplevde å ha i lønnsregnskap.
 • Alle er selv oppdatert, ingen trenger lenger å spørre om feriedager tilgode osv.
 • Vi sparer mye tid på enklere timeføring på prosjekter.
 • Det er betryggende å vite hvordan ansatte ligger an i forhold til de lovpålagte grensene for overtid.
 • Konsulenten fra Norsk Tid as ga oss en grundig og god innføring i det administrative.
 • Produktet er så intuiativt at vanlige brukere ikke trenger noen form for opplæring.
 • tidBANK satte en strek for uregistrert overtid og stressende morgener.