Fleksitid

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Fleksitid

Å tilby fleksible og tilpassede arbeidstidsordninger er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktige ansatte.

tidBANK® gir oversikt over fleksitidsregnskapet både for den ansatte selv og for lederen.

Normalarbeidstiden til den ansatte, samt virksomhetens flekstitidsreglement legges til grunn for de automatiske beregningene som tidBANK® tar seg av.

tidBANK® gir hver ansatt og bruker oversikt over slikt som overtid, ferie, sykt barn med mer. Og for ansatte som registrerer arbeidstiden blir fleksitid, og saldoer for avspasering automatisk oppdatert ved hver registrering.

Fleksitid reduserer stress og gir fornøyde ansatte

Med tidBANK® slipper du:

  • etterregistrering
  • manuell håndtering av timelister
  • spørsmål om detaljerte avtaler, lover og regler
  • dobbeltregistrering
  • feilregistreringer

Med tidBANK® får du:

  • Oppdatert oversikt over egen tid
  • Oppdatert oversikt over andres tid (for ledere)
  • En bedre og mer ryddig attestrutine
  • Fornøyde ansatteFleksitidsavtale

Alle arbeidstakere har i henhold til arbeidsmiljøloven rett til fleksibel arbeidstid. Skal man imidlertid innføre fleksitid, er det viktig med en god avtale i bunnen. Fleksitidsavtalene er de siste årene blitt mer fleksible for å imøtekomme de ansattes økende behov for tilpasning av arbeidstiden til private gjøremål, fritid og utdannelse i ulike faser av livet. Her kan du lese mer om fleksitid og fleksitidsavtaler og også finne eksempel på en avtale.tidBANK og fleksitid skaper trivsel og gir fornøyde ansatte

Fleksitid gir trivsel

Medarbeidere har godt av å få større valgfrihet og dermed en større grad av kontroll i forhold til å planlegge sine egne vakter. Det viser en systematisk gjennomgang av 10 studier som har undersøkt virkningen av fleksible arbeidsbetingelser på medarbeidernes sunnhet og trivsel. Det er den danske forskeren Anne Helene Garde og studenten Louise Hugaard Jakobsen som har foretatt gjennomgangen av 10 ulike undersøkelser om arbeidsmiljøet. Deres resultater gjengis av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i København.Synes du dette var interessant? Del siden!