Ressursstyring

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Ressursstyring

Fra stemplingsur til en moderne løsning for best mulig oversikt over din arbeidstid

Gammeldags stemplingsur

Begrepet tidsregistrering brukes i arbeidslivet om registrering av tilstedetid og hvor lang tid ulike arbeidsoppgaver tar.

Stemplingsur blir brukt for registrering der det er av betydning når jobben skal gjøres eller for å ivareta kravene i Arbeidsmiljølovens § 10.7 på enkleste måte. I de fleste virksomheter er imidlertid tiden det tar å gjøre jobben viktigere å ha kontroll på med tanke på produktivitet og lønnsforhold.

Bemanning, oppfølging av arbeidstidsavtaler og omfanget av overtid og fravær påvirker også disse to forholdene, så begrepet tidsregistrering er i dag også benevnelsen på en bransje og et omfattende fagområde.

tidBANK tidsregistrering iPad

Timeforbruk, tillegg, trekk og fravær registreres i mange virksomheter i timelister eller portaler. Det kan synes effektivt å bruke Excel eller skjermbilder for registrering rett inn i lønn-/ fravær- eller økonomisystemet sett i forhold til timelister på papir, men oppfattes det slik av ansatte og ledere?

Svaret er ofte nei, fordi slik etterregistrering krever at den ansatte kjenner reglene, regner ut summene og skriver resultatet inn riktig. Om dette foregår på slutten av uka blir det lett preget av ”skippertak” og omtrentlighet.

tidBANK® erstatter rutiner basert på etterregistrering med nye rutiner basert på fortløpende registrering og en opplevelse av delaktighet og nytteverdi. Et fellestrekk ved kundene våre er at de ønsker ryddige rutiner, færre feil og mer oppdaterte data for bedre styring av virksomheten.

Fortløpende registrering gir en oppdatert tilstedeoversikt i tidBANK®, som gjerne tas i bruk for å forbedre tilgjengeligheten overfor kollegaer og kunder.

Synes du dette var interessant? Del siden!