Folk flest ønsker ikke endringer i arbeidsmiljøloven

Ansatte innenfor IT-, transport- og byggebransjen bryr seg muligens(?) lite om dagens arbeidsmiljølov og grensene den setter. Men synes vi det er greit at flykapteinen har fulgt loven når vi skal ut og reise? Hva med bussjåførene vi møter i trafikken? Eller snekkeren som har bygget huset vårt?

Grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven er utformet for å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og godt samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Arbeidstid reguleres i kapittel 10 og defineres som den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Det har lenge vært kjent at den nye regjeringen ønsker en liberalisering av arbeidsmiljøloven. Imidlertid viser det årlige arbeidslivsbarometeret til YS at et flertall ønsker at loven skal stå urørt:

Norges lover - arbeidsmiljøloven

Fra Kommunal Rapport 04.11.13:

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har varslet at han vil liberalisere arbeidsmiljøloven og gjøre den mer fleksibel når det gjelder arbeidstid, turnus og uttak av overtid. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil i likhet med KS fjerne de ansattes vetorett over ordinære vaktplaner.

Samtidig viser det årlige arbeidslivsbarometeret fra YS at 54 prosent av lederne ønsker å la arbeidsmiljøloven stå urørt. 8 prosent av dem ønsker innskjerping, skriver Dagsavisen.

Blant arbeidstakerne svarer 60 prosent at de er fornøyde med dagens lov. 9 prosent ønsker at loven blir strengere.
YS-leder Jorunn Berland mener undersøkelsen viser at det ikke er stort behov for å endre arbeidsmiljøloven.
Eriksson har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men hans statssekretær Kristian Dahlberg Hauge opplyser at ønsket bak endring av loven har sammenheng med at «mange arbeidstakere etterspør større fleksibilitet i arbeidslivet».

De som er minst positive til dagens arbeidsmiljølov, jobber i byggebransjen, innen forretningsmessig tjenesteyting, og i IT-bransjen. De som er mest positive til hvordan loven fungerer i dag, er ansatt innen kultur, skole og forsking.

4.755 yrkesaktive mellom 16 og 67 år har deltatt i undersøkelsen.

 

Hva er det Arbeidsdepartementet og arbeidsgiverorganisasjonene ivrer for å fornye i denne loven?

Vi har forstått det slik at det er et ønske fra den kanten om at partene selv skal kunne utforme arbeidstidsplaner uten å ta hensyn til de foreldede kravene loven i dag stiller til å vektlegge helse, sikkerhet og rettferdig fordeling. Det forklarer i så fall resultatene av YS-undersøkelsen, som viser at 3/4 av oss er fornøyde med dagens lov. En liten andel synes sågar den burde være strengere.

Lovens viktigste hensikt

Vårt ønske er at loven kan endres fra å detaljregulere arbeidstimer for ulike perioder, til å ha fokus på det vi mener er lovens viktigste hensikt. Nemlig å forhindre arbeidsformer som ikke ivaretar faktorene nevnt innledningsvis. Faktorer som over tid kan føre til sykemeldinger og utbrenthet for den enkelte. Vi har kunnskapen og verktøyene for å varsle ansatte og ledere om faresignaler og uheldige trender som dette. Men vi har ennå ikke klart å favne om samtlige arbeidstakere i Norge, så en andel vil med en liberalisering av lovverket bli overlatt til seg selv.


Er mulige konsekvenser gjennomtenkt?

Arbeidsmiljøloven ivaretar bl.a. kravet til hviletid

Så spørs det da, om noen av oss egentlig synes det er ok at flykapteinene som skal ta oss trygt fra A til Å kommer rett fra en flyvning over Atlanteren og fortsetter fra Oslo til Italia? Er vi komfortable med at buss- og langtransportsjåførene, som mange av oss daglig møter i trafikken, har kjørt to skift i strekk uten det antallet timer dagens lovverk krever at de først hviler. Setter vi pris på at håndverkeren som bygger huset vårt er tilstrekkelig uthvilt til å huske å putte armeringsjern i grunnmuren? Og hva synes vi om at kollegaen vår er unøyaktig og kanskje heller ikke spesielt hyggelig? Dette til tross for at han tilsynelatende er tidenes arbeidsmaur, som stort sett sitter på kontoret sitt når vi kommer og nesten alltid er der når vi går hjem.

Dette er satt litt på spissen for å få frem ytterpunkter vi mener er viktige å ta hensyn til i en prosess der man vurderer endringer i lovverket.

Avslutningsvis er det verdt å tenke over det faktum at vi på generelt grunnlag både jobber lite og har mye fri i dette landet. For det store flertallet viser all statistikk at dette stemmer. Det er da lett å tenke seg at en endring av loven raskt kan legge til rette for at de som allerede jobber for mye, kan jobbe enda mer.

Vi tror på justering og forenkling av detaljgraden i dagens lovverk, men ikke en lov helt uten grenser.Siste bloggartikler:

Du finner regler for gjenbruk her. Henvis til oss og/eller gjesteblogger så blir vi glade. Ta gjerne kontakt hvis du er usikker eller har spørsmål.

Blogg


Dette er en blogg av tidBANK. Her samler vi relevante artikler om tid og tidsbruk generelt. Og om ansatte, ledere, HR og arbeidsliv spesielt. Har du en artikkel du synes passer inn, setter vi stor pris på om du kontakter oss.
Du er naturligvis hjertelig velkommen til å dele alt du finner på disse sidene med hvem du vil!

Følg oss

Her får du info om nye innlegg:

Emner

Tipsprovisjon! Vet du om noen som burde vært tidBANK-kunde?
Gi oss beskjed her