tidBANK tidsregistrering, sykefraværsoppfølging, timerapportering

tidBANK® er utviklet av Norsk Tid as og har vært på markedet siden 1997. All utvikling, installering, oppgradering, service og support tar vi hånd om selv. Slik sikrer vi at vi leverer det beste produktet for akkurat din bedrift.

Vi gir deg tiden tilbake - tidBANK forvalter den for deg!

tidBANK via iPhone

Les mer om hvordan vi og tidBANK® kan hjelpe deg her!

Å gjøre registreringsarbeidet i sanntid er langt mer effektivt enn å etterregistrere. Vi har utviklet tidBANK nettopp basert på denne realiteten, og ved hjelp av våre rutiner kan du gjøre registreringen fortløpende på terminaler og alle typer utstyr med nettlesere, enten det er via datanett, internett eller mobilnett.

Pekeskjerm/touch terminal tidBANK

tidBank® er en webapplikasjon som erstatter rutiner med manuell etterregistrering med moderne rutiner for fortløpende registrering. Ved å definere arbeidstidsavtaler og regler for oppfølging av avspasering, ferie, sykefravær og overtid i tidBank sikres en lik praktisering av regelverket i alle avdelinger og at det ikke oppstår feil i lønnsgrunnlaget. Les mer om tidBANK her.


Dette kan vi tilby din bedrift

tidBANK® gir ledere og ansatte ny kunnskap om bruk av tid, og våre kunder sier de har oppnådd store forbedringer og innsparinger i sin bedrift.

Hva trenger din bedrift? Vi kontakter deg gjerne
Send meg informasjon