tidBANK tidsregistrering, sykefraværsoppfølging, timerapportering

Kontaktpersoner

Navn Stilling Forventet retur
Dag Jøran Hoel
Rådgiver
Jan Ove Aarstad
Fagkonsulent 23/02/2024 09:00
Kristin H. Jørgensen
Rådgiver 01/03/2024 08:00
Sahar Ahmadi
Fagkonsulent 23/02/2024 09:00
Knut Østby
Økonomi/Rådgiver 23/02/2024 09:00
Tom Hansen
Fagkonsulent 23/02/2024 08:00
Tommy Flovild Engebretsen
Daglig leder 26/02/2024 10:00
Alex Nilsen
Utvikler 23/02/2024 09:00
Hanne Rygge
Utvikler 23/02/2024 09:00
Lars Bjønnes
Utvikler 22/02/2024 16:00
×
Fargekoder:
  • Til stede

  • Til stede/møte

  • Ikke til stede


Telefon

+47 22906700

Bedre oversikt

tidBANK skaffer daglig tusenvis av brukere bedre oversikt. Informasjonen om hvem som er til stede på våre nettsider hentes rett fra tidBANK. Foruten fullstendig informasjon i tidBANK kan tilsvarende informasjon presenteres i ditt Intranett, i andre applikasjoner eller på dine nettsider. Les mer her