tidBANK tidsregistrering, sykefraværsoppfølging, timerapportering

Visjon og forretningsidé

tidBANK® er utviklet av Norsk Tid as og har vært på markedet siden 1997. Gjennom årenes løp har tidBANK vært trendsettende for tidsystemer i Norge og har hele veien vært et av svært få systemer med ekte fleksitid oppdatert i sanntid.

tidBANK ble lansert som en webapplikasjon og tilbød de første årene en komplett oversikt over ansattes tilstedestatus, saldo, samt statistisk overtid til ledere. Dette gjorde det enkelt for ledere å følge lovverket når overtid måtte planlegges. Allerede i år 2000 lanserte vi tilgang for samtlige brukere via web og mobiltelefon. Et par år senere var systemet det første på markedet med elektronisk attestering på fire nivåer (ansatt, leder, system og eksport).

Utviklingen av tidBANK drives blant annet av kunders løpende behov. I årene som har fulgt, har derfor en rekke moduler kommet til. Slik som lederportal, sykefraværsoppfølging, integrasjoner med alle store og små lønns- og personalsystemer, kontering, prosjektregnskap og timeregistrering på blant annet prosjektaktiviteter og kjerneoppgaver. Videre personalliste, registrering av egenmelding, budsjettering, elektroniske søknader i forbindelse med fravær og ferie og betaling i kantine. For å nevne noe.

tidBANK fornyes kontinuerlig og tilbyr således et moderne restAPI som muliggjør sterke integrasjoner på tvers av alle sentrale systemer i bedriften.

Vi har spennende ting på gang og ser med stor entusiasme frem til å kunne bringe dette ut til alle våre kunder!


All utvikling, installering, oppgradering, service og support tar vi hånd om selv. Slik sikrer vi at vi leverer det beste produktet for akkurat din bedrift.


Vi gir deg tiden tilbake - tidBANK forvalter den for deg!


Vår visjon er å være kompetanseleverandør for utvikling av en positiv tidkultur i arbeidslivet. Vår forretningside er å tilby applikasjoner og tjenester arbeidslivet trenger for å styre tidressurser og prestasjonsevne i organisasjonen. Vårt verdigrunnlag bygger på ønsket om å være langsiktige, solide, pålitelige og imøtekommende.

Norsk Tid as har utviklet og levert systemløsninger for styring av tid-ressurser i bedrifter og offentlig sektor siden 1992. Selskapets aktive eiere har erfaring fra bransjen fra før 1980, og har deltatt i innføringen av bedre rutiner hos mer enn 700 kunder i Norge og Sverige. Selskapet eies av flere av de ansatte. Selskapet har gjennom flere år hatt AAA rating. Økonomien er solid.


Grenseveien 107

Info/demo

Cloud/skyløsninger

tidBANK tilbys naturligvis som en cloud/skyløsning. Dette gir rask og rimelig tilgang til særdeles avansert funksjonalitet, uten investeringer og hensyn til installasjon- og driftsspørsmål. Leie av tilgang kan være det beste valget for små og mellomstore virksomheter som ønsker nytteverdi fra første dag. Dette gir direkte tilgang på våre erfarne konsulenter og deres kompetanse når det kommer til regelverk og definisjoner. Uansett valg av driftsløsning støttes tidBANK av kompromissløs support og er således et svært trygt valg.

Partnere

For å kunne tilby lokal bistand, har vi etablert avtaler med partnere over hele landet. Partnere kvalifiseres for å kunne utføre installasjon, teknisk service og følge opp kvalitetssikring av leveransen lokalt. Les mer om våre partnere her.

Kvalitetssikring

Tilbakemeldingene fra våre kunder viser at vi lykkes med å tilfredsstille behovene for rask og kvalifisert support, som er organisert for å innfri kravene i Statens standardavtaler/IKT-avtalen, men med tillegg av support og avviksrapportering i henhold til egne rutiner for kvalitetssikring.