Nyheter

Skip Navigation LinksStart > Firma > Nyheter

Vi er her for deg - litt lenger

Arbeidshverdagen har for mange blitt kraftig endret de siste ukene, og vi registrerte tidlig at enkelte har behov for å arbeide til andre tider enn normalt. De siste ukene har derfor vår supporttelefon vært åpen frem til kl. 22.00 (mandag–fredag). Dette kommer vi til å fortsette med i tiden fremover.


Vi har registrert økt behov for innføring av hjemmekontor-ordninger og bistand til å løse løpende spørsmål rundt registrering av fravær grunnet karantene, permitteringer, endring av regelverk eller sykefravær. Lurer du på hvordan du skal gå frem, er vi her for deg:
I forbindelse med pandemien har vi hos oss i Norsk Tid as innført hjemmekontor for alle ansatte og hyppige videomøter. Vi sender en hilsen til alle våre kunder og minner om at vi må ta vare på oss selv og hverandre og holde avstand for å bidra til å begrense spredning.
Les også artikkelen: Registrering av arbeid på hjemmekontor


Klart for sommertid - husk å stille klokka

Natt til søndag 29. mars er det igjen på tide å stille klokka 1 time fram til sommertid. Mange lurer på hva som skjer med planene om å skrote denne praksisen og bare innføre én standardtid.

I 2018 la Europakommisjonen fram et forslag om å oppheve sommertidsdirektivet. Dette ble støttet av EU-parlamentet i fjor, som også mente at forslaget bør gjennomføres innen 2021. De la også opp til at det skal være opp til hvert enkelt medlemsland å avgjøre om man ønsker å beholde løsningen med å stille klokka fram og tilbake hvert halvår. Forslaget er imidlertid ennå ikke vedtatt av Europarådet.


Sommertid

- Skulle forslaget bli vedtatt, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid. Da må også Norge ta stilling til hva vi ønsker å gjøre, sa statssekretær Jan Christian Kolstø i Nærings- og fiskeridepartementet til Dinside.no.


Det er vintertid som er “normaltid”, men i en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer i 2019 svarte 78 prosent at de ønsker sommertid som normaltid. Over 50.000 svarte på undersøkelsen.


Norge innførte, i likhet med en rekke andre europeiske land, sommertid første gang i 1916. Mellom 1946–1958 og 1966–1979 var det ikke sommertid i Norge. Fra 1996 ble det innført felles sommertid-regler i EU, og Norge fulgte disse. Det betyr at vi stiller klokken 1 time fram siste søndag i mars og 1 time tilbake til vintertid siste søndag i oktober.
Les mer om sommertid, vintertid og tid generelt i disse artiklene:


Registrering av arbeid på hjemmekontor

I sammenheng med utfordringene vi alle står oppe i, har vi for tiden stor pågang fra kunder og individuelle brukere som blant annet spør om muligheten for å registrere arbeid hjemmefra, endring av regelverk for fleksitid, ferie, permittering med videre. Her gir vi deg svar på noen av de viktigste spørsmålene.

Generelt om tidBANK og arbeid fra hjemmekontor

tidBANK på mobil

tidBANK har vært tilgjengelig via nettleser og mobil i mer enn 20 år. Det finnes tilpassede funksjoner for registrering av hjemmekontor, slik at man lett kan skille på hvem som fysisk er i bedriftens lokaler eller hjemme. En rekke kunder har gjennom årenes løp åpnet opp for registrering utenfor bedriftens nettverk og via mobiltelefoner. Andre har ikke sett eller meldt i fra om dette behovet før nå.Forutsetninger for tilgang hjemmefra

Vi har mange forskjellige typer kunder og installasjoner. I denne sammenheng kan disse kategoriseres i tre grupper:

1) Cloud-/skyløsninger

Veldig mange kunder og brukere benytter i dag tidBANK via våre skyløsninger/cloud-servere. For disse er tilgangen åpen 24/7 (via nettleser), og ikke minst har alle som har valgt skyløsningen også tilgang fra sine mobiler. 

2) On-premise/lokale installasjoner

Mange av dere som har fulgt med oss fra tiden før skyløsninger ble vanlig, har lokale installasjoner i bedriftens egne nettverk eller driftspartnere. En stor prosentandel har gjennom mange år tilbudt sine brukere tilgang også utenfor bedriftens lokale nettverk. Det finnes gode tekniske muligheter for å gi nødvendig tilgang, og vi bidrar naturligvis så langt det lar seg gjøre med å tilrettelegge. Ta kontakt med oss dersom du er kunde i denne kategorien og ønsker å flytte til vår skyløsning.

3) Lukkede nett

En ørliten andel kunder har strengt bevoktede nett og generelle retningslinjer som stopper alle muligheter for tilgang utenfra (som også omfatter tidBANK). For denne typen brukere må mulighetene avklares internt. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.Er du individuell bruker og ønsker tilgang hjemmefra?

Vi opplever stor pågang fra individuelle brukere, som har spørsmål om hvordan man kan få registrert arbeidstiden hjemme. Slike henvendelser er ofte anonyme eller mangler informasjon om arbeidsgiver. I slike tilfeller er det vanskelig for oss å bedømme typen installasjon (kategoriene nevnt over). Dermed sitter vi ikke alltid med fasit, selv om vi naturligvis ønsker å hjelpe og svare alle som henvender seg til oss.

Vi oppfordrer derfor alle brukere til først å avklare mulighetene internt med lokal ansvarlig for tidBANK eller HR/IKT-personell. Selv om du ikke er kjent med muligheten, er det gode sjanser for at tilgangen finnes allerede. Hvis ikke, er det mest effektivt for alle parter om henvendelsen til oss blir kanalisert gjennom vår kontaktperson hos din arbeidsgiver.


Er du system-, HR- eller IKT-ansvarlig og har spørsmål?

Trenger du råd, tips eller bistand til å gi dine brukere tilgang til tidBANK, eller har du andre spørsmål om endring av regelverk for fleksitid, ferie, permittering med videre, oppfordrer vi deg til å kontakte oss snarest mulig gjennom vårt kundesupportsystem. Dette sikrer at din henvendelse blir håndtert raskt og effektivt.

Klikk her for å melde i fra via vårt kundesupportsystem

Vi har som målsetning å hjelpe alle, så raskt det lar seg gjøre.


Benytter dere en tidterminal på jobb og ønsker et berøringsfritt alternativ?

Tidterminal med berøringsfri registrering for godt smittevern

Vi har videreutviklet vår terminalprogramvare og kan nå tilby en 100% berøringsfri registreringsmåte. Kontakt oss for informasjon om oppgradering av eksisterende eller anskaffelse av ny terminal.
Norsk Tid as tar spredning av koronaviruset svært alvorlig. Vi gjør alt vi kan for å beskytte våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi følger hendelsesforløpet nøye og etterkommer anbefalinger fra helsemyndighetene, blant annet med tiltak og interne retningslinjer. Vi jobber løsningsorientert for å sikre fortsatt stabil og sikker drift for deg som kunde.