Skip Navigation Links

Daglig leder

 • Tommy Flovild Engebretsen er daglig leder, men arbeider også operativt med utvikling. Tommy har mer enn 25 års bransjeerfaring og representerer sammen med resten av teamet et meget bredt tverrfaglig kompetansemiljø.

Salg

Support

 • Kristin Hagberg Jørgensen er kvalitetsansvarlig og er involvert i alle ledd i oppfølgingen av kundene våre. Kristin har lang erfaring med personal/lønn, prosjektleveranser og bistår også produktutvikling med uovertruffen kompetanse innenfor disse områdene.

 • Jan Ove Aarstad har lang erfaring fra personal/lønn i statlig sektor og arbeider med kundesupport, kurs og opplæring. Jan Ove bistår også produktutvikling med lover og regler innenfor fagområdet.

 • Sahar Ahmadi har erfaring fra support og salg med utdanning innen økonomi, HR og markedsføring.

 • Tom Hansen er Microsoft-sertifisert på en rekke områder. Tom har lang erfaring og teknisk support som spesialfelt.

 • Dag Jøran Hoel har 30 års bransjeerfaring, prosjektleder og er ofte rådgiver i teknisk orienterte spørsmål.

 • Knut Egil Østby begynte i bransjen i 1978 og har bred faglig og teknisk erfaring. Knut ivaretar også administrasjonsrutinene hos oss.

Utvikling

 • Tommy Flovild Engebretsen leder utviklingsteamet som består av interne og eksterne utviklere og er tidBANKs nærmeste foresatte. Tommy har, foruten utvikling siste 20 år, tidligere vært ansvarlig for opplæring og salg.

 • Lars Bjønnes har vært knyttet til firmaet i mange år og bistår gjerne når de mest komplekse oppgavene skal løses.

 • Alex Nilsen er ansvarlig for utvikling av neste generasjon tidBANK.

 • Hanne Rygge arbeider med utvikling av mobil-applikasjoner for tidBANK.

Kontakt

Norsk Tid as
Grenseveien 107
Pb.6328 Etterstad
0604 Oslo
Norway
Telefon: +4722906700

Tilstedestatus
Gå til tilstedestatus

tidBANK