Moduler

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Moduler

Sykefraværsoppfølging

En god sykefraværsoppfølging gjør sykefraværet kortest mulig, øker selvfølelsen for den sykemeldte og gjør veien tilbake til arbeid enklere. Noe som naturligvis også er et gode for kollegaer og organisasjonen i sin helhet.

I tidBANK har vi laget en egen modul for sykefraværsoppfølging med varslinger og retningslinjer for å lette arbeidet. Rutinen er laget for å støtte både leder og ansatt.

Nye oppfølgingsplaner opprettes automatisk ut fra en definert mal. Utover de lovpålagte oppfølgingspunktene kan bedriften legge til egne etter ønsker og behov, samt veiledninger, råd og oppgaver i oppfølgingsplanene.

Leder kan i tillegg legge til egne oppfølgingspunkter. Rapporteringsskjemaet kan fylles ut direkte i tidBANK, slik at alt kan gjøres mest mulig klart før innlevering til NAV.

Tidfordeling

Modulen for timeregistrering er for de som fordeler timer på prosjekter, oppgaver, aktiviteter mv. Du velger selv om du vil registrere ukentlig, daglig eller fortløpende. Arbeidstimene dine gir deg korrekt grunnlag for timelistene i sanntid. Deltakere knyttes til etter behov.

tidBANK påminner brukerne om arbeids/tilstedetid som ikke er fordelt, slik at alle oppfordres til å fylle timelister daglig.

Prosjektledere og økonomiansvarlige får et daglig oppdatert timegrunnlag med god kvalitet for etterkalkulering og regnskap/fakturering.

Modulen for timeregistrering inneholder også mulighet for budsjettering av timer på aktiviteter og oppgaver pr måned.

Eksport til HR/lønn/økonomi

Som integrasjonspartner har vi erfaringer med de aller fleste systemer som finnes på markedet, blant annet:
Agresso, Formula, Huldt og Lillevik, Paga, Personec, Visma lønn, Visma Enterprise, Vivaldi, SAP-HR, Uni Micro, Multi+.

Integrasjoner

Integrasjons-API

Et moderne REST-API gjør det enklere enn noensinne å integrere tidBANK med andre systemer. Hvis du ønsker utvidet bruk av tidBANK, får du her en enkel og strukturert mulighet til å la fantasien din få fritt spillerom.

Kalenderintegrasjon

tidBANK kan integreres mot mot din kalender hvor planlagt fravær, slik som ferie, automatisk legger seg i kalenderen samtidig med tidBANK. Da slipper dere dobbeltregistreringen og kan fortsatt ha den godt innarbeidede og vandte oversikten i delte kalendere.

Adgangskontroll

En annen praktisk detalj er at kort/brikke som benyttes som nøkkel i adgangskontrollsystemet også kan benyttes for tilstedemarkering i tidBANK. Enkelt for ansatte å kunne gjøre registreringene der de er!

Besøksregistrering

I HMS-sammenheng er det krav til tilstedeoversikt. Denne er på plass med tidBANK når det gjelder egne ansatte, men for å gjøre den komplett må også gjester være med i oversikten i en evakueringssituasjon. Derfor har vi innført Besøksregistrering i tidBANK! Vi har valgt å integrere applikasjonen onVisit fra Adaptive for å ha et profesjonelt nivå på funksjonaliteten – i tillegg til de unike fordelene det gir å ha en integrert database som alle ansatte benytter til daglig.

Telefonstøttesystemer

Leverandører av støttesystemer for telefoni benytter vår integrasjonsstandard for å være sikre at de er oppdatertoppdatert med tilstedestatus og fravær registrert i tidBANK. Støttesystemene samler også inn planlagt fravær fra kalender og telefoner og blir på den måten brukt som sentral for tilgjengelighet.

Info Få mer info tilsendt
Få info tilsendt

Kontakt Jeg vil bli oppringt
Bli oppringt

Skyløsning

Vi tilbyr naturligvis tilgang til tidBANK som en skyløsning. Dette vil gi rask og rimelig tilgang til avansert funksjonalitet, uten investeringer og hensyn til installasjons- og driftsspørsmål. Driften tar vi hånd om. Leie av tilgang kan være det beste valget for små og mellomstore virksomheter som ønsker nytteverdi fra første dag, og vil benytte vår kompetanse for definering av regelverk og gjennomføre tilpasset opplæring av fagansvarlig.

Aktuelt

Visste du at du kan bestemme hvem som får bruke tidBANK via mobil?