Lederportal

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Lederportal

Lederportal - rask tilgang til daglig oppdatert styringsinformasjon

Ledere har mye å passe på

tidBANK gir avdelingsleder alle svarene
 • Hvem har ennå ikke levert timelisten sin?
 • Har alle levert ferieplaner?
 • Kan jeg svare hvis noen spør om de har ferie til gode fra i fjor?
 • Hvor lenge har Kim vært syk, skulle jeg ha ringt ham?
 • Har ikke Kåre brukt opp egenmeldingene sine nå da?
 • Hvor mange fraværsdager kan Tone ha på grunn av syke barn?
 • Hvem kan jeg be jobbe overtid til helgen uten at vi bryter arbeidsmiljøloven?
 • Er sykefraværet i min avdeling høyt i forhold til de andre?
 • Hvor stort er omfanget av hjemmekontorordningen vi innførte i fjor?


Slike spørsmål tar det gjerne tid å finne svar på – med lederportalen får du svarene raskt!

tidBANK gir avdelingsleder alle svarene

Lederportalen gir ledere

 • Påminnelser og varsler
 • Rask oversikt over avvik fra regelverk og avtaler

Dette hjelper ledere til å ivareta sitt personalansvar uten å måtte bruke tid på å sette seg inn i arbeidsavtaler, ferielov, arbeidsmiljølov og sykefraværsoppfølging. Lederportalen inneholder relevante oversikter som er nyttige å ha for hånden i samtaler med ansatte og for å styre etter arbeidsgivers personalpolitiske målsettinger. Leder kan også definere eget innhold i portalen og abonnere på varsler og påminnelser ut over det pålagte i sitt eget alarmsenter.


Lederportal gir oversikt

 • Kontaktinformasjon til ansatte, pårørende og fødselsdager
 • Sammenstillinger av arbeidstid, fravær og overtid/statistisk overtid
 • Hvem som er til stede/ankommet
 • Fraværssøknader
Lederportal planlagt fravær tidBANK

I fraværskalenderen har leder alltid oversikt over søknader og kommende fravær for sine ansatte. Kalenderen kan om ønskelig også vise avtaler fra Outlook/Exchange, slik at man får det komplette fraværsbildet på et og samme sted.

Alarmsenter

Alarmsenter oversikt

Overskridelse av kvoter og definerte regler, feilaktig og mangelfull bruk og påminnelser fremkommer fortløpende i applikasjonen.

Varslingene tilpasses, slik at ansatte og ledere skal oppleve påminnelsene som hjelp til å administrere egne arbeidsforhold - uten å måtte hente ut rapporter eller sette seg detaljert inn i omfattende regelverk.


Alarmsenter varslinger tidBANK

Illustrasjonen viser en leder som har 12 varsler. Varslene vises i en liste med klikkbare lenker til aktuell meny for oppfølging.

Noen alarmer velger HR- avdelingen å pålegge lederne, andre alarmer og varsler kan leder selv abonnere på.

De som har modulen for sykefraværsoppfølging i tidBANK sikrer at lederne påminnes når det er tid for dialogmøter og levering av oppfølgingsplan.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om mulighetene med tidBANK.