Arbeidsmiljøloven (AML)

Skip Navigation LinksStart > Arbeidsmiljøloven (AML)

Arbeidsmiljøloven - unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene med tidBANK®

I samarbeid med Arbeidstilsynet innførte vi rapporter og oversikter over statistisk overtid i den første versjonen av tidBANK så tidlig som i 1997, og siden har dette vært en av grunnpilarene i løsningen. Vi har gjennomgående ligget tett på arbeidsmiljøloven (AML) i alle år.

tidBANK inneholder i dag en rekke rapporter på AML, som for eksempel brudd på overtids- og hviletidsbestemmelsene. Applikasjonen gir markedets mest komplette oversikt over AML, med tilsvarende alarmer og varslinger.

AML-alarmene varsler ikke bare brudd, men også når en ansatt nærmer seg grenseverdiene, for eksempel ved 170 av 200 timer overtid for inneværende periode. Slik kan både leder og ansatt ta initiativ til å løse dette på best mulig måte.


For å hindre brudd på arbeidsmiljøloven kan det sendes ut varsler:

 • Før bruddet oppstår
 • Når det oppstår
 • Til ansatt, leder og HR


tidBANK ivaretar rapporter og varsler:

 • Daglig arbeidstid med overtid
 • Overtidsbestemmelser siste 7 dager
 • Overtidsbestemmelser siste 4 sammenhengende uker
 • Overtidsbestemmelser siste 52 uker
 • Hviletidsbestemmelser 7 dager
 • Hviletidsbestemmelser 24 timer
 • Arbeidsfri søn- og helligdager
 • Brudd på gjennomsnittlig arbeidstid siste 8 uker

Er det inngått fleksitidsavtale med begrensinger på antall timer pr dag eller uke, kan også det varsles.


Automatisering av prosedyrer er med på effektivisere og skape en bedre hverdag.

tidBANK forenkler hverdagen.
Info/demo

Fakta

 • Første rapporter og oversikt for leder ble introdusert i 1997.
 • Konfigurerbart og fleksibelt regelverk som lett følger endringer i lovverket og individuelle avtaler om utvidet overtid.
 • Oversikter og 11 ulike AML-rapporter.
 • Alarmer til ansatte og ledere på 11 ulike brudd.
 • Alarmer kan gi varsel når grensene for brudd nærmere seg.
 • Senest høsten 2019 opplevde etater som ble avkrevd oversikter og tall på AML-brudd, å kunne hente dette ut i sanntid fra tidBANK.