Tidsregistrering

Skip Navigation LinksStart > Tidsregistrering

Med tidBANK® får du en brukervennlig og effektiv rutine for registrering av arbeidstid. Bedre oversikt og mer tid til faktisk arbeid.

tidBANK implementeres med ønsket regelverk. Registrering av inn/ut og avviksårsaker, fravær og overtid gjøres fortløpende. tidBANK gjør beregningene for deg og varsler deg når det oppstår avvik.

tidBANK kan benyttes på PC, Mobil, nettbrett og våre tidterminaler som henges på veggen. Berøringsfrie kort kan leveres med tidterminalene for ytterligere forenkling.

Tidsregistrering

Personlig saldobank

I tidBANK® får alle en personlig saldobank der man selv kan følge med på fleksisaldo, feriedager, overtid, sykefravær med mer.

Saldobank

Feriekalender

tidBANK leveres med en feriekalender. Feriekalenderen gir deg et enkelt overblikk og informasjonen du leter etter.

Når du planlegger og søker om fravær i tidBANK vil fraværet bli synlig i kalenderen. Nyttig for alle.

Feriekalender

Tilstedestatus

Med tidBANK får du en oppdatert tilstedeoversikt som oppdateres ved dine inn- og utregistreringer. Et godt verktøy for resepsjonisten. Nyttig når du skal ha tak i en kollega. Dekker HMS krav til en evakueringsoversikt – som du kan få levert direkte på din telefon.

Tilstedestatus

Hvordan registrere?

tidBANK leveres med universell utforming. Det betyr at tidBANK skalerer seg til skjermstørrelsen og tilpasser seg til utstyret som benyttes. Ved bruk av mobiltelefon åpnes en brukervennlig webapp.

I tillegg har vi tidterminaler med vår egenutviklede terminalprogramvare som kan leveres med berøringsfrie kort. Vi har også utviklet en touchapplikasjon for nettbrett og pekeskjerm.

tidBANK fungerer med:

 • PC/Mac
 • Mobiltelefon
 • Tidterminal med brikker/kort
 • Nettbrett/pekeskjerm

Les mer om registreringsmetoder her.

Registrere

Lederportal

Med lederportalen har vi samlet relevant informasjon for ledere på en flate. Slik som:

 • Tilstedeoversikt
 • Feriesøknader og andre fraværssøknader
 • Fleksitidssaldoer
 • Feriedager til gode
 • Egenmeldinger
 • Overtid
 • AML
 • Rapporter med sammenstillinger
 • Kontaktinformasjon inkludert pårørende
 • Medarbeidersamtaler

Dette hjelper ledere til å ivareta sitt personalansvar, uten å bruke tid på arbeidsavtaler, ferielov, arbeidsmiljølov og sykefraværsoppfølging. Lederportalen inneholder relevante oversikter som er nyttige å ha for hånden i samtaler med den ansatte og for å styre etter arbeidsgivers personalpolitiske målsettinger. Leder kan også definere eget innhold i portalen og abonnere på varsler og påminnelser ut over det pålagte i sitt eget alarmsenter.

Lederportal

Ledere har mye å passe på:

 • Hvem har ennå ikke levert timelisten sin?
 • Har alle levert ferieplaner?
 • Kan jeg svare hvis noen spør om de har ferie til gode fra i fjor?
 • Hvor lenge har Kim vært syk, skulle jeg ha ringt ham?
 • Har ikke Kåre brukt opp egenmeldingene sine nå da?
 • Hvor mange fraværsdager kan Tone ha på grunn av syke barn?
 • Hvem kan jeg be jobbe overtid til helgen uten at vi bryter arbeidsmiljøloven?
 • Er sykefraværet i min avdeling høyt i forhold til de andre?
 • Hvor stort er omfanget av hjemmekontorordningen vi innførte i fjor?

Slike spørsmål tar det gjerne tid å finne svar på – med lederportalen får du svarene raskt!

Lederportal sykefravær

Fordeler for ansatte

Altfor mange arbeidstakere er daglig nødt til å etterregistrere lovpålagte timeregnskaper. Etterregistrering innebærer gjerne en del frustrasjon:

 • Hvilken dag kom jeg for sent?
 • Hvor mange timer jobbet jeg overtid mandag?
 • Hvorfor skal jeg bruke så mye tid på dette, det er vel ikke derfor jeg jobber her?
 • Med fortløpende registrering i tidBANK blir det i motsetning en enkel rutine.

tidBANK gir deg dessuten enkel tilgang til dine data, som fleksisaldo, overtid, feriedager, avspasering og all annen data som blir registrert. Så slipper man å spørre sjefen eller forstyrre andre med det.

Fordeler for ledere

 • Slipper å sette seg inn i alle detaljer angående arbeidstidsavtaler, lover og regler.
 • Enkel rutine for behandling av feriesøknader, avspasering og permisjoner.
 • Rask og enkel attestering av timelister.
 • Oversiktlige rutiner for oppfølging av avvik og feil.
 • Med tilstedemarkering vil leder alltid ha oversikt over hvem som er til stede.
 • Lederportalen gir lederen en god oversikt og mer produktiv hverdag.

Fordeler for administrasjonen

 • Færre spørsmål fra avdelingsledere og ansatte om fraværssituasjonen og fleksitid.
 • Flere feilfrie timelister godkjent i tide.
 • Reduserer feilprosenten i lønnsutbetalingene.
 • Korrekte fraværsstatistikker.
 • Slippe å dobbeltregistrere.
 • Innføre ensartet rutine ved alle avdelinger i tråd med bedriftens politikk for ledelse, personalhåndbok og inngåtte avtaler.