Skip Navigation Links

Kontaktpersoner

Navn Stilling Forventet retur
Jan Ove Aarstad
Fagkonsulent 19/08/2024 08:00
Kristin H. Jørgensen
Rådgiver 22/07/2024 16:00
Sahar Ahmadi
Fagkonsulent 29/07/2024 08:00
Dag Jøran Hoel
Rådgiver 22/07/2024 08:00
Tom Hansen
Fagkonsulent 05/08/2024 08:00
×
Fargekoder:
  • Til stede

  • Til stede/møte

  • Ikke til stede


Synes du dette var en nyttig funksjon? Informasjonen hentes rett fra tidBANK.
Del siden med flere da vel:Bedre oversikt

tidBANK skaffer daglig tusenvis av brukere bedre oversikt. Informasjonen om hvem som er til stede på våre nettsider hentes via en webservice i tidBANK. Foruten fullstendig informasjon i tidBANK kan tilsvarende informasjon presenteres i ditt Intranett, i andre applikasjoner eller på dine nettsider.

Les mer om tilstedestatus generert av tidBANK