Skip Navigation Links
Knut Østby
Økonomi/Rådgiver
knut@tidbank.no
Ikke til stede
Forventet retur: 21/06/2024
Knut Østby

Send melding til Knut Østby
Din epost:
Melding:
 

 


Bedre oversikt

tidBANK skaffer daglig tusenvis av brukere bedre oversikt. Informasjonen om hvem som er til stede på våre nettsider hentes via et integrasjons-API tilhørende tidBANK. Foruten fullstendig informasjon i tidBANK kan tilsvarende informasjon presenteres i ditt Intranett, i andre applikasjoner eller på dine nettsider.

Les mer om tilstedestatus generert av tidBANK