tidBANK

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK

tidBANK® er en fleksibel programvare for tidsregistrering og timerapportering, som passer alt fra småbedrifter til store, multinasjonale selskaper.

tidBANK mobil thumbnail

Vi gir deg tiden tilbake - tidBANK forvalter den for deg!

Ta gjerne kontakt med oss for demo og en kort eller en grundig innføring. Nedenfor kan du klikke for å lese mer om hva tidBANK inneholder og kan hjelpe deg med:

Klikk for mer info:

Våre kunder sier de oppnår overraskende store forbedringer som:

 • raskt inntjent investering ved færre feil i timegrunnlaget til lønn/fravær
 • tilgang til ny informasjon med stor praktisk nytteverdi for ressursstyring og analyse av organisasjonens prestasjoner
 • fornøyde ansatte og ledere, som opplever tillit, åpenhet, fleksibilitet og likhet
 • bedre kundeservice med tilstedemarkering, som gir oversikt over virkelig tilgjengelighet
 • mindre dobbeltregistrering da tidBANK oppdaterer kalender/Outlook og systemer som lønn, personal, økonomi, prosjektplanlegging og turnus.
 • Løsningen er webbasert, noe som gir enkel installasjon/drift og praktiske integrasjoner med Intranett og portaler.

Les mer om hva kundene sier her.

Trenger du å holde orden på fleksitid, få bedre oversikt over sykefravær og overtid?

 • tidBANK er en videreutvikling av tradisjonelle systemer for tidsregistrering.
 • Arbeidstidsplaner og regelverk defineres i databasen.
 • Fortløpende registrering av avvik, i form av INN/UT registrering, fravær eller overtid/tillegg, danner grunnlaget for beregning av virkelig timegrunnlag til lønn og fravær.
 • tidBANK fjerner rutiner basert på etterregistrering.
 • Registrert tilstedetid kan fordeles på dimensjoner som avdeling, oppgaver og prosjektaktiviteter.
 • Datagrunnlaget attesteres i en oversiktlig, elektronisk rutine, som sikrer god kvalitet før eksport til andre systemer, som lønn, fravær, prosjektstyring og økonomi/regnskap.

Les mer om tidsregistrering her.

Føring av timer skal være enkelt, motiverende og utføres raskt

Når tidBANK benyttes for tilstederegistrering, skapes automatisk riktig sum timer til stede hver dag for den enkelte ansatte.

Virksomheter som er lovpålagt eller har behov for å følge opp ressursbruk, kan bruke tidBANK til å fordele timene på aktiviteter og oppgaver.

Deltakere i prosjekter og andre ansatte kan knyttes til en forutsetning om å fordele hele eller deler av den virkelige tilstedetiden.

Les mer om timerapportering her.

Bedre oversikt for alle

tidBANK skaffer daglig tusenvis av brukere bedre oversikt. Eksempelvis hentes informasjonen om hvem som er til stede på våre nettsider via en webservice i tidBANK. Foruten fullstending informasjon i tidBANK kan tilsvarende informasjon presenteres i ditt Intranett eller forskjellige portaler. Eller på dine nettsider dersom dere har nytte av å vise hvem som er til stede.

Les mer om tilstedestatus her.

Gode og fleksible rapporter

tidBANK inneholder et stort antall fleksible rapportmaler for både tidsregistrering og timerapportering. Disse kan tilpasses og bygges opp etter individuelle behov, og gir til sammen et ukjent antall rapportmuligheter. Malene har blitt til etter ønsker fra våre kunder. De gir derfor tilgang til å hente ut mange relevante oversikter for ansatte, ledere og administrasjon basert på tilgangsrettigheter. De ferdige rapportmalene gkør det enkelt å velge en rapportform som passer og selv definere innhold uten behov for bistand fra oss.

tidBANK inneholder også en saldobank, som ved ett klikk gir komplett oversikt over egen situasjon hittil i år.

Statistikk i sanntid

I tidBANK får du statistikkrapporter i sanntid uten venting. Det betyr at du ikke lenger trenger å vente på avslutning av lønnsperioder eller kjøre tunge, tidkrevende prosesser for å få fram overtids- og sykefraværsstatistikk.

Statistikkene kan gjøres tilgjengelige for de som trenger dem. Dette setter ledere og ansatte i stand til selv å hente ut den informasjonen de trenger. Dette gir bedre styring til daglig, uten å måtte be administrasjonen om det.

Elektronisk arbeidsflyt med attestering og låsing i henhold til krav fra regnskap og revisjon

Tunge manuelle rutiner som involverer papir er forlengst erstattet. I en oversiktlig, elektronisk rutine godkjennes og attesteres data. Dette sikrer god kvalitet før eksport til andre systemer som lønn, fravær, prosjektstyring og økonomi/regnskap. Antall attestnivåer er konfigurerbart.

Budsjettering med riktig grunnlag og oppfølging i sanntid

Med tidBANK kan hver avdeling budsjettere sine oppgaver ut fra tilgjengelige timer hver måned. Disse beregner tidBANK basert på gjeldende arbeidstidsavtaler for ansatte og gjennomsnittsberegninger av fravær. Dette gir avdelingen en god oversikt over ressursbehovene i budsjettåret.

Les mer om budsjettering her.

Registrering og oversikt der du trenger det, når du trenger det

Med tidBANK får de ansatte mulighet til å registrere inn/ut, fordele timer på prosjekt og en uovertruffen oversikt over egen tid, uansett tid og sted.

Registrering kan foregå på:

Terminal Unitech MR540 tidBANK magnetstripe
 • PC via webapplikasjon direkte, via Intranett og/eller Internett
 • Mobiltelefon/smarttelefon (iPhone, Windows mobile, Blackberry og Andriod m.fl.)
 • Spesiallaget terminal med berøringsskjerm, identifisering via pinkode eller kortleser
 • Standard terminal med berøringsskjerm

Les mer om ulike terminalalternativer her.

tidBANK lar den enkelte velge språk i applikasjonen

Brukere kan selv velge mellom norsk bokmål, nynorsk, samisk, svensk eller engelsk.

Flere språk kan enkelt legges til så snart behovet melder seg hos en eller flere av våre kunder.

Så snart et annet språk velges et sted vil dialogen brukeren har med terminaler, såvel som via mobil, endre seg tilsvarende.

Flere av våre kunder har erfart at konkurrerende systemer ikke støtter flere språk og derfor valgt tidBANK.

Anskaffelse og drift tilpasses dine ønsker og behov

For større bedrifter kan det være enkelte fordeler ved å ha applikasjonen i eget hus.

For mindre bedrifter kan det være greit å slippe å tenke på investerings-, installasjons- og driftsspørsmål.

Vi tilbyr selv leie av tilgang til tidBANK til mindre kunder, men har også samarbeid med en rekke av landets ledende leverandører av sentrale IT-driftstjenester.

Kontakt oss i dag så vil vi raskt kunne anbefale deg beste og rimeligste løsning.

tidBank® er en webapplikasjon som erstatter rutiner med manuell etterregistrering med moderne rutiner for fortløpende registrering i nettleserbasert utstyr. Ved å definere arbeidstidsavtaler og regler for oppfølging av avspasering, ferie, sykefravær og overtid i tidBank sikres en lik praktisering av regelverket i alle avdelinger og at det ikke oppstår feil i lønnsgrunnlaget.

De elektroniske attestrutinene forenkler hverdagen for lederne ved å gi nyttig oversikt over avvik og bruk av tid på avdelingen. Et eksempel er den helhetlige arbeidsprosessen for administrasjon av ferie, som gir hele virksomheten en enhetlig rutine for søknad, elektronisk godkjenning og oppdatert ferieplan og oversikt over feriedager avviklet og til gode. Et annet eksempel er elektronisk attestrutine av timelistene hver lønnsperiode. Dette forenkler for leder samtidig som det sikrer kvaliteten på datagrunnlaget og åpner for eksport av data til lønn-/personal systemet. Derved spares også tid i administrasjonen.

tidBANK gir deg en personlig saldobank

Informasjon om bruk av tid kan alltid hentes fra den dagferske databasen, uavhengig av døgnskifter og lønnskjøringer. Enten i egen saldobank, via varslinger av avvik eller ved hjelp av de mange rapportmalene, som kan hentes ut i henhold til definerte tilgangsrettigheter og perioder. Dette sikrer at alle har kontroll på egne forhold når det gjelder egenmeldinger, sykemeldingsgrad, barns sykdom, permisjoner og overtid – i tillegg til fremmøtetider, fleksisaldo og avspaseringsdager.

Timer kan fordeles på oppgaver og prosjekter på en raskere og enklere måte enn ved etterregistrering av timelister. tidBank fyller nemlig inn riktig tilstedetid pr dag i en timeliste som så justeres av brukeren. Denne metoden, sammen med at tidBank varsler når timer ikke er fordelt, gir også riktigere og mer oppdaterte timelister.

Timer kan budsjetteres på alle oppgaver, prosjekter og avdelinger. For de som har behov for å estimere timeforbruket på sine oppgaver og prosjekter, kan dette defineres pr måned for de avdelingene det gjelder, for så å sammenliknes med virkelig fordelt tid måned for måned.


Enkelt eller avansert?

Terminal Unitech MR540 tidBANK

Enten du har behov for et enkelt tidsystem for å holde orden på flekstid, eller et komplekst program for styring av tidressurser, budsjettering og fordeling av timer på prosjekter/oppgaver, eller håndtering av besøkende, så har vi løsningen for deg!

Vi tar hånd om driften!

Vi tilbyr også leie av tilgang til tidBANK via nettleseren. Dette vil gi rask og rimelig tilgang til avansert funksjonalitet, uten investeringer og hensyn til installasjon- og driftsspørsmål. Leie av tilgang kan være det beste valget for små og mellomstore virksomheter som ønsker nytteverdi fra første dag, og vil benytte vår kompetanse for definering av regelverk og gjennomføre tilpasset opplæring av fagansvarlig.

På farten?

tidBANK tidsregistrering på iPad

tidBANK fungerer utmerket på ulike mobiltelefoner og smarttelefoner som HTC, iPhone og naturligvis også iPad (avbildet over).