Skip Navigation Links

Å gjøre registreringsarbeidet i sanntid er langt mer effektivt enn å etterregistrere.

Vi har utviklet tidBANK® nettopp basert pÃ¥ denne realiteten. Ved hjelp av vÃ¥re rutiner kan du gjøre registreringen fortløpende pÃ¥ terminaler og alle typer utstyr med nettlesere, enten det er via datanett, internett eller mobilnett.

tidBANK® gir ledere og ansatte ny kunnskap om bruk av tid.

Våre kunder oppgir å ha oppnådd overraskende store forbedringer:

tidsregistrering inn ut tidBANK
  • Raskt inntjent investering ved færre feil i timegrunnlaget til lønn/fravær.
  • Tilgang til ny informasjon med stor praktisk nytteverdi for ressursstyring og analyse av organisasjonens prestasjoner.
  • Fornøyde ansatte og ledere, som opplever tillit, Ã¥penhet, fleksibilitet og likhet.
  • Bedre kundeservice med tilstedemarkering, som gir oversikt over virkelig tilgjengelighet.
  • Mindre dobbeltregistrering ettersom tidBANK® oppdaterer systemer som Outlook, lønn, personal, økonomi, prosjektplanlegging og turnus.

Fjerner rutiner basert på etterregistrering

tidBANK® er en videreutvikling av tradisjonelle systemer for tidsregistrering. Arbeidstidsplaner og regelverk defineres enkelt i systemet. Fortløpende registrering av avvik, i form av INN/UT registrering, fravær eller overtid/tillegg, danner grunnlaget for beregning av virkelig timegrunnlag til lønn og fravær. tidBANK® fjerner rutiner basert pÃ¥ etterregistrering.

VÃ¥re systemer for tidsregistrering er moderne stemplingsur som gir best mulig oversikt over din arbeidstid!

Synergieffekter

Registrert tilstedetid kan fordeles på dimensjoner som avdeling, oppgaver og prosjektaktiviteter. Datagrunnlaget attesteres i en oversiktlig, elektronisk rutine, som sikrer god kvalitet før eksport til andre systemer, som lønn, fravær, prosjektstyring og økonomi/regnskap.

tidBANK gir deg en personlig saldobank

Personlig saldobank

I tidBANK® fÃ¥r hver enkelt bruker en personlig saldobank der man selv kan følge med pÃ¥ antall feriedager tilgode, overtid, sykefravær med mer.

Registrering på PC, telefon, tidterminaler

Registrering gjøres fortløpende på egen PC, felles PC, mobiltelefon og annet bærbart utstyr med nettleser. Eller på våre tidterminaler med kortleser for ID-kort og berøringsfrie brikker.

Se/les mer om alternative registreringsmåter og terminaler her.


Trykk her for å få tilsendt mer informasjon om mulighetene med tidBANK.


Info/demo

Enkelt eller avansert?

Terminal Unitech MR540 tidBANK

Enten du har behov for et enkelt tidsystem for å holde orden på flekstid, eller et komplekst program for styring av tidressurser, budsjettering og fordeling av timer på prosjekter/oppgaver, eller håndtering av besøkende, så har vi løsningen for deg!