Skip Navigation Links

Sykefraværsoppfølging med tidBANK er ment å gi mer enn bare å oppfylle minimumskravene NAV stiller til rapportering.

Rutinen er laget med tanke på å støtte ansatt og leder i arbeidet med å gjennomføre en oppfølging som oppleves av begge parter som god og nyttig.

Sykefraværsoppfølging nytt fravær

Derfor er det mulig å lage egne veiledninger, råd og oppgaver i oppfølgingsplanene, i tråd med personalpolitiske mål for sykefraværsoppfølgingen.

Ansatt kan varsle leder og sentralbord om sykdom via tidBANK-applikasjonen for mobil/smarttelefon, fra hjemme PC eller ved å ringe. Ved oppretting av sykefraværet kan oppfølgingsplanen i tidBANK etableres automatisk.

Fleksible oppfølgingsplaner

Nye oppfølgingsplanener opprettes automatisk ut fra definert mal som foruten de lovpålagte oppfølgingspunktene kan formes etter bedriftens ønsker og behov.

Oppfølgingsplan - sykefraværsoppfølging tidBANK

Leder kan i tillegg legge til egne oppfølgingspunkter. Rapporteringsskjemaet kan fylles i direkte i tidBANK, slik at alt kan gjøres mest mulig klart før innlevering til NAV.

Trykk her for å få tilsendt mer informasjon om mulighetene med tidBANK.

Oversikt - sykefraværsoppfølging tidBANK

Gode oversikter


Ut over selve oppfølgingsplanen har leder tilgjengelig relevant informasjon om den ansatte, sin egen avdeling og bedriften, slik at oppfølgingen og arbeidet med tilrettelegging kan gjøres i lys av en helhetlig situasjonsvurdering. På denne måten kan også trender oppdages og enklere forebygges.

Trykk her for å få tilsendt mer informasjon om mulighetene med tidBANK.

Noen av nyhetene i årets versjon: