Skip Navigation Links

tidBANK® gjør det enkelt

NÃ¥r tidBANK® benyttes for tilstederegistrering, vil det automatisk bli beregnet riktig antall timer til stede for hver enkelt ansatt, hver eneste dag. Virksomheter som er lovpÃ¥lagt og/eller har behov for Ã¥ følge opp ressursbruk, kan bruke tidBANK® til timeregistrering/timerapportering.

Som for eksempel å fordele timene på aktiviteter og oppgaver. Deltakere i prosjekter og andre ansatte kan knyttes til en forutsetning om å fordele hele- eller deler av den virkelige tilstedetiden.

Ved Ã¥ bruke tidBANK® til timeregistrering unngÃ¥r man etterregistrering. Etterregistrering krever at den ansatte holder orden pÃ¥ tilstedetiden selv, regner ut timene og skriver resultatet inn riktig. Etterregistrering blir fort preget av ”skippertak” og unøyaktighet, noe som stÃ¥r i sterk kontrast til om registreringen foregÃ¥r fortløpende. Ã… bruke en og samme applikasjon for all registrering og fordeling av timer, oppleves som en stor forenkling.

tidBANK® pÃ¥minner brukerne om at det er tilstedetid som ikke er fordelt, slik at alle oppfordres til Ã¥ fordele timer daglig.

Timerapportering uke tidBANK

Prosjektledere og økonomiansvarlige fÃ¥r, med alle de registreringsrutinene som er samlet i tidBANK®, et daglig oppdatert timegrunnlag med god kvalitet for etterkalkulering og regnskap/fakturering.

Brukeren trenger bare å bekrefte eller fordele timene på flere av de forhåndsvalgte og oftest brukte aktivitetene.

Virkelig fordelt tid kan hentes frem i rapporter, Excelformat og i form av databaseview. Dette gjør det enkelt å imøtekomme behov for rapportgrunnlag for deltakere, avdelings-/prosjektledere og økonomi- og prosjektsystemer.

tidBANK® tilfredsstiller Finansdepartementets forskrift om timelister for tjenesteytende pÃ¥ en mÃ¥te som ikke skaper merarbeid - bare bedre oversikt.

Modulen tidfordeling inneholder også mulighet for budsjettering av timer på aktiviteter og oppgaver pr måned. Se egen side med informasjon om budsjettmodulen.


Trykk her for å få tilsendt mer informasjon om mulighetene med tidBANK.

Info/demo

Mindre arbeid

Ved å fordele timer på aktiviteter i den samme applikasjon som tilstedetiden registreres i til daglig, opplever brukerne av tidBANK mindre arbeid med skriving av timelister for prosjekter og oppgaver.