Skip Navigation Links

tidBANK® gjør det enkelt

Når tidBANK® benyttes for tilstederegistrering, vil det automatisk bli beregnet riktig antall timer til stede for hver enkelt ansatt, hver eneste dag. Virksomheter som er lovpålagt og/eller har behov for å følge opp ressursbruk, kan bruke tidBANK® til timeregistrering/timerapportering.

Som for eksempel å fordele timene på aktiviteter og oppgaver. Deltakere i prosjekter og andre ansatte kan knyttes til en forutsetning om å fordele hele- eller deler av den virkelige tilstedetiden.

Ved å bruke tidBANK® til timeregistrering unngår man etterregistrering. Etterregistrering krever at den ansatte holder orden på tilstedetiden selv, regner ut timene og skriver resultatet inn riktig. Etterregistrering blir fort preget av ”skippertak” og unøyaktighet, noe som står i sterk kontrast til om registreringen foregår fortløpende. Å bruke en og samme applikasjon for all registrering og fordeling av timer, oppleves som en stor forenkling.

tidBANK® påminner brukerne om at det er tilstedetid som ikke er fordelt, slik at alle oppfordres til å fordele timer daglig.

Timerapportering uke tidBANK

Prosjektledere og økonomiansvarlige får, med alle de registreringsrutinene som er samlet i tidBANK®, et daglig oppdatert timegrunnlag med god kvalitet for etterkalkulering og regnskap/fakturering.

Brukeren trenger bare å bekrefte eller fordele timene på flere av de forhåndsvalgte og oftest brukte aktivitetene.

Virkelig fordelt tid kan hentes frem i rapporter, Excelformat og i form av databaseview. Dette gjør det enkelt å imøtekomme behov for rapportgrunnlag for deltakere, avdelings-/prosjektledere og økonomi- og prosjektsystemer.

tidBANK® tilfredsstiller Finansdepartementets forskrift om timelister for tjenesteytende på en måte som ikke skaper merarbeid - bare bedre oversikt.

Modulen tidfordeling inneholder også mulighet for budsjettering av timer på aktiviteter og oppgaver pr måned. Se egen side med informasjon om budsjettmodulen.


Trykk her for å få tilsendt mer informasjon om mulighetene med tidBANK.

Synes du dette var interessant? Del siden!

Mindre arbeid

Ved å fordele timer på aktiviteter i den samme applikasjon som tilstedetiden registreres i til daglig, opplever brukerne av tidBANK mindre arbeid med skriving av timelister for prosjekter og oppgaver.