Skip Navigation Links

Budsjettering av timeforbruk på oppgaver og aktiviteter

Modulen tidfordeling i tidBANK® inneholder funksjonalitet for å budsjettere timer på aktiviteter og oppgaver i avdelingene. Prosjekter og sentrale oppgaver som ønskes fulgt opp, budsjetteres med timer pr måned.

Budsjettering tidBANK

Hver avdeling kan budsjettere sine oppgaver ut fra tilgjengelige timer hver måned, som tidBANK® beregner basert på gjeldende arbeidstidsavtaler for ansatte og gjennomsnittsberegninger av fravær. Dette gir avdelingen en god oversikt over ressursbehovene i budsjettåret med oppfølging og aktuell status i sanntid.

Etter hvert som timer fordeles gjennom året kan data hentes frem i rapporter, Excel, webservices og databaseview for sammenlikning med timebudsjettene. Dataene kan også sammenstilles med virkelig tilstedetid.Info/demo

Enkelt eller avansert?

Enten du har behov for et enkelt tidsystem for å holde orden på flekstid, eller et komplekst program for styring av tidressurser, budsjettering og fordeling av timer på prosjekter/oppgaver, eller håndtering av besøkende, så har vi løsningen for deg!