Skip Navigation Links

Budsjettering av timeforbruk på oppgaver og aktiviteter

Modulen tidfordeling i tidBANK® inneholder funksjonalitet for å budsjettere timer på aktiviteter og oppgaver i avdelingene. Prosjekter og sentrale oppgaver som ønskes fulgt opp, budsjetteres med timer pr måned.

Budsjettering tidBANK

Hver avdeling kan budsjettere sine oppgaver ut fra tilgjengelige timer hver måned, som tidBANK® beregner basert på gjeldende arbeidstidsavtaler for ansatte og gjennomsnittsberegninger av fravær. Dette gir avdelingen en god oversikt over ressursbehovene i budsjettåret med oppfølging og aktuell status i sanntid.

Etter hvert som timer fordeles gjennom året kan data hentes frem i rapporter, Excel, webservices og databaseview for sammenlikning med timebudsjettene. Dataene kan også sammenstilles med virkelig tilstedetid.Synes du dette var interessant? Del siden!

Enkelt eller avansert?

Enten du har behov for et enkelt tidsystem for å holde orden på flekstid, eller et komplekst program for styring av tidressurser, budsjettering og fordeling av timer på prosjekter/oppgaver, eller håndtering av besøkende, så har vi løsningen for deg!