Fordeler for ledere

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Fordeler for ledere

tidBANK gir ledere en enklere hverdag

tidBANK hjelper ledere
  • Slipper å sette seg inn i alle detaljer angående arbeidstidsavtaler og lover og regler innen området. Med tidBANK® registreres dette riktig, mens saldobanken og rapportene gir svar på spørsmålene om bruk av egenmeldinger, avspaseringsdager, ferie, barns sykdom, permisjoner og overtid i henhold til arbeidsmiljøloven.
  • Enhetlig rutine for administrasjon av feriesøknader og feriekalender – også med avspasering og annet planlagt fravær.
  • Elektronisk attestering gir bedre oversikt og raskere rutine for attestasjon av timegrunnlaget til lønn og fravær hver måned.
  • Gode og oversiktlige rutiner for oppfølging samt korrigering av avvik og feil sparer leder for administrativ tid.
  • Ressursrapport med planlagte timer kan avstemmes mot produktive timer.
  • Der timer fordeles på oppgaver, avdelinger eller prosjekter vil avdelingsledere og prosjektledere ha fortløpende oversikt over fremdrift.
  • Med tilstedemarkering vil leder alltid ha oversikt over hvem som er til stede, ikke har møtt opp ennå eller gått for dagen. Dette forenkler ressursstyring og servicegrad i avdelingen.