Fordeler for administrasjon

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Fordeler for administrasjon

tidBANK gir administrasjonen færre bekymringer

tidBANK hjelper administrasjon
  • Innføre ensartet rutine ved alle avdelinger i tråd med bedriftens politikk for ledelse, personalhåndbok og inngåtte avtaler.
  • Færre spørsmål fra avdelingsledere og ansatte om fraværssituasjonen.
  • Flere feilfrie timelister godkjent i tide, reduserer feilprosenten i lønnsutbetalingene og gir mer korrekte fraværsstatistikker.
  • Slipper å dobbeltregistrere variabler og fravær inn i lønnssystemet.

Administrasjonen vil spare tid og vil oppleve mindre feil ved innføring av tidBANK®!