Feriekalender

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Feriekalender

Har dere behov for en feriekalender som alltid er oppdatert og lett tilgjengelig for de som trenger den?

Planlegg og søk om ferie, hold orden på feriedager til gode, se når kollegaer har ferie - kort sagt; få et komplett og riktig ferieregnskap ved å ta i bruk denne delen av tidBANK-applikasjonen!

tidBANK er laget for at du skal kunne registrere avvik fra arbeidstidsavtalen ved å legge inn koder for kjent fravær, som ferie, avspaseringsdager, kurs og reiser på forhånd. Dette skaper fortløpende oppdatert regnskap og forteller også kollegaer og forbindelser når du ikke er tilgjengelig på kontoret.

Feriekalender som gir full oversikt over planlagt fravær

Med fortløpende registrering av ferie og annet fravær i tidBANK® blir rutinene like i alle avdelinger. Informasjonen blir lettere tilgjengelig. "Ingen annen løsning gir mer oversiktlige rutiner enn å benytte tidBANK® til registrering av alt fravær" hører vi ofte at kundene våre sier.


Trykk her for å få tilsendt mer informasjon om mulighetene med tidBANK.


I tidBANK® kan ferie og annet kjent fravær registreres på forhånd.

Dette gir en enhetlig rutine for alle avdelinger og gir god oversikt i en felles database.

Planlagt fravær, som avspasering, permisjoner og ferie og som krever godkjenning av leder, kan tilknyttes en elektronisk søknadsrutine med varsling via e-post. Leder får en varsling om at det foreligger søknad med link til en egen søknadsoversikt i tidBANK®. Denne inneholder også et notatarkiv, som dokumenterer den skriftlige dialogen mellom leder og ansatt. Leder kan godkjenne, avslå og kommentere søknaden.

En av flere feriekalendere

Planlagt fravær vises i form av fraværskalender for valgte tidsrom og kan hentes ut i henhold til definerte roller og rettigheter. Sentrale tjenester, som resepsjon, servicetorg og sentralbord skal kanskje se alles feriekalender, mens ansatte i en avdeling deler sin feriekalender. Det ekstra nyttige med å ha ferieplanen i tidBANK® er at også resten av ferieregnskapet ligger her; avviklede feriedager og restferie. I tillegg benyttes gjerne avspaseringsdager i kombinasjon med ferie, noe som også er enkelt å ta med i feriekalenderen i tidBANK®.

Avviklede feriedager eksporteres gjerne i tillegg månedlig til eget lønn-/ fraværssystem, som trenger disse datene i forbindelse med godtgjøring, trekk og statistikk/historikk formål.

En av flere feriekalendere
Synes du dette var interessant? Del siden!
Ferie i solen