Fordeler for ansatte

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Fordeler for ansatte

Altfor mange arbeidstakere i dette landet er daglig nødt til å etterregistrere lovpålagte timeregnskaper. Etterregistrering innebærer gjerne en del frustrasjon:

  • Hvilken dag kom jeg for sent?
  • Hvor mange timer jobbet jeg overtid mandag?
  • Hvor lenge jobbet jeg med dette prosjektet?

Å gjøre registreringsarbeidet i sanntid er langt mer effektivt enn å etterregistrere. Vi har utviklet tidBANK nettopp basert på denne realiteten.

Ansatte opplever med tidBANK® en personalpolitikk basert på tillit, åpenhet og likhet.

tidBANK hjelper ansatte

Gjennom å få innsyn i egne forhold i sanntid oppleves det enklere å ha et realistisk forhold til egen arbeidssituasjon; utvikling av fleksisaldo, overtid, egenmeldinger, sykefravær, avspasering og ferie sett i sammenheng med arbeidsoppgaver/-belastning. Er jeg inne i en ønsket eller uheldig utvikling? Er det fordeler ved å ha et godt og objektivt grunnlag i medarbeidersamtaler?

Flere fordeler

  • Der det ligger til rette for det, kan ansatte gis tilgang til å benytte de elektroniske rutinene for godkjenning av timegrunnlaget til lønn og fravær hver måned.
  • Tilgang til å legge inn feriesøknad og se ferie til gode fortløpende.
  • Tilgang til all historikk og saldo for alle typer fravær og overtid i egen saldobank, reduserer behovet for å spørre leder og administrasjon om slike ting.
  • For de som tilstedemarkerer seg vil kollegaer lettere kunne se om/når den de søker er tilgjengelig for telefoner og besøk.
  • Der timer skal fordeles på oppgaver, avdelinger eller prosjekter, vil rutinene bli enklere ved at man gjør dette i samme program som benyttes til daglig.