Nyheter

Skip Navigation Links

Arbeidslivsseminaret 2012

Vår samarbeidspartner advokatfirmaet Grette arrangerer sitt årlige arbeidslivsseminar torsdag 6. september

tidBANK og GRETTE gir deg årets arbeidslivsseminar torsdag 6. september

Både 2012 og 2013 byr på interessante og til dels nye problemstillinger innenfor norsk arbeidsliv. Årets Gretteseminar har som mål å gjenspeile dette. Programmet inneholder blant andre følgende temaer:

 • Må man ansette arbeidstakere fast eller er det andre tilknytningsformer som kan benyttes? Tilknytningsformer som inntil nylig syntes forbeholdt de aller største av våre virksomheter eller mer spesielle bransjer, vekker nå interesse jevnt over. Årets arbeidslivsseminar gir en oversikt over de ulike tilknytningsformene og deres respektive fordeler/ulemper.
 • Vikarbyrådirektivet er vedtatt implementert i norsk rett og trer i kraft fra 1. januar 2013. Hva innebærer dette for innleiere av arbeidskraft?
 • Arbeidsavtalens innhold legger mange føringer for partenes rettigheter og plikter. Vi inviterer til en brush-up av en del kjente temaer, i tillegg til noen nye:
  • Arbeidstid: Når kan partene lovlig avtale seg bort fra overtid?
  • Lønn og bonus: Hvordan utforme bonusprogrammet på en hensiktsmessig måte?
  • Immaterielle verdier/konfidensiell informasjon: Hvordan sikre seg rettigheter til verdier skapt av de ansatte i arbeidsforholdet? Hvordan hindre lekkasjer?
  • Konkurranseklausuler: Nytt regelverk vedtas i 2013. Hvilke konsekvenser får dette for allerede avtalte konkurranseklausuler?
 • Blogger, kommentarfelt, Facebook og Twitter - hvor går grensen for hva ansatte kan ytre seg om på sosiale medier?
 • Offentlige støtteordninger til sykefraværsoppfølgingen - vi gir oversikt over ordningene og hvordan arbeidsgiver går frem for å skaffe seg tilgang til disse.
Seminaret går over en halv dag med oppstart kl. 13.00.

Etter seminarprogrammet blir det god anledning til uformell drøfting med Grettes arbeidsrettspesialister. I år som i fjor avrundes seminaret med enkel servering og forfriskninger fra vår toppetasje. Her håper vi flest mulig finner anledning til å delta!


Sted: Grettes lokaler på Filipstad Brygge 2, 6. etasje på Aker Brygge i Oslo.

Deltakeravgift: Kr. 1800,- pr. person.


Påmelding sendes til Monika Fredriksen. Bindende påmelding innen 31. august.

Mer info: GRETTEs nettsider


Les også:Synes du dette var interessant? Del artikkelen!