Nyheter

Skip Navigation Links

Julenissen med hemmelig våpen mot tidsklemma

Via svært sikre kilder har vi fått opplysninger om at Julenissen i år har skaffet seg et hemmelig våpen i kampen mot tidsklemma.
Julenissen og alle hans små hjelpere skal i forkant av årets sesong ha tatt i bruk den nye mobilapplikasjonen til tidBANK. Ved å registrere både arbeidstid og timer pr. ordre, venter Nordpolen AS i år full oversikt over medgått tid og langt mer effektive rutiner. Erfaringene og tallene man i år samler inn vil bli benyttet til å budsjettere tid på avdelinger og oppgaver i 2012.

God jul fra tidBANK 2011

Vi forutsetter at Julenissen har søkt om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 (slik at han ved sjekk av tidBANK ikke blir stoppet underveis og må legge inn lovpålagt hviletid).
Men vi ser ikke bort i fra at han etter fullført oppdrag sjekker timer til avspasering på telefonen, registrerer fravær for de kommende dagene (med automatisk søknad til Nissemor) og lar Rudolf ta en omvei via varmere strøk

Gledelig jul alle sammen!


Takk for et godt samarbeid i 2011

Kjære kunder og samarbeidspartnere,

Året 2011 er i ferd med å ebbe ut. Det har vært et år preget av dramatiske hendelser og tragedier som har berørt oss alle. Det er grunn til å være ydmyk og takknemlig for å få leve og jobbe i trygge omgivelser. Og ikke minst å ha meningsfulle gjøremål å gå til.
Alle er dessverre ikke like heldige som oss. Vi har i år derfor valgt å støtte SOS barnebyer.

For oss har 2011 også vært et innholdsrikt år. Med nye mennesker, mye glede og mange flotte nye kunder og brukere. Og en helt ny versjon av tidBANK, som vi ser frem til å sette i drift hos så mange som mulig i tiden som kommer. Vi har samtidig også jobbet med spennende nyheter som lanseres på nyåret.
 

Vi takker for et godt samarbeid i året som har gått, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

God jul fra tidBANK 2011

tidBANK versjon 2011 legger grunnlaget for nye muligheter

I året vi straks legger bak oss har vi gjennomgått og oppgradert tidBANK fra A til Å, slik at vi har det beste utgangspunkt for å kunne tilby ny funksjonalitet i årene som kommer.


Foruten nytt utseende har en rekke forbedringer kommet på plass i løpet av 2011.

tidBANK
 • Blant annet oppdager nå applikasjonen om man logger på med en mobiltelefon og gir bruker et mobiltilpasset grensesnitt.
 • AML-statistikk er grundig gjennomarbeidet og byr på svært detaljerte og raske oversikter og rapporter.
 • En ny og tettere integrasjon med Active Directory og Exchange-kalender er utviklet. Denne forenkler planlegging av fravær ytterligere, og gir også mer detaljert sanntidsinfo om hvem som er til stede og kan treffes.
 • Flere funksjoner, herunder korrigering, er fornyet og gjort enda mer intuitivt.
 • Det er innført funksjonalitet for utveksling av meldinger til bruker(e) og personlig tilpassede fraværsmeldinger.
 • Nye rapporter og eksportformater (lønn/fravær) har kommet til og eksisterende er oppdatert.

Vi står foran et spennende år med flere nyheter som vil befeste tidBANKs posisjon som den optimale løsningen for styring av tid. Blant annet lanserer vi i 2012 helt nye terminaler og terminalsoftware. Og ikke minst en mye etterspurt oppfølgings- og varslingsrutine for å forenkle leders oppfølging av sykefravær og andre avvik.

Mange hundre organisasjoner bruker nå tidBANK. Svært mange melder tilbake at de verdsetter funksjonalitet som forenkler oppfølgingsarbeidet for ledere og gjør ansatte selvhjulpne. Det er helt i tråd med våre mål for utvikling av applikasjonen, noe vi håper skal komme til syne og oppleves nyttig fremover. tidBANK har blitt et verktøy som roses av ledere og ansatte. Dette er vi veldig takknemlig for og det inspirerer!


Husk at du også treffer oss på Facebook, Google+, LinkedIn og Twitter.

Ønsker dere bedre utnyttelse av løsningen eller ta del i erfaringer fra andre? Er det på tide å oppgradere tidBANK til siste versjon? Ta i så fall kontakt med oss her for avtale.


Norsk Tid as har inngått samarbeidsavtale med Terra Gruppen AS

Terra-Gruppen AS har via en samarbeidsavtale med Norsk Tid as sikret at deres medlemmer får tilgang til tidBANK i eget miljø.

Norsk Tid as og tidBANK har inngått samarbeidsavtale med Terra-Gruppen AS

Terra Allianse drifter tidBANK på egne servere. Dette gir Terras medlemmer mulighet for tilgang til tidBANK i et verifisert, kjent og sikkert driftsmiljø.


Så langt har Lillestrømbanken, Terra Forsikring, Vik Sparebank, Ørland sparebank og Bud Fræna og Hustad Sparebank hengt seg på. Flere har vist interesse og tilbakemeldingene er positive.


Terra-Gruppen AS er en fullskalaleverandør av finansielle produkter og tjenester gjennom bank. Selskapet skal styrke aksjonærbankenes konkurransekraft gjennom målrettet og kostnadseffektiv innkjøpskraft.

Terra eies i dag av 78 banker rundt i landet.


tidBANK tilbyr deg halv pris på HMS kurs 27 oktober

Vi har gleden av å kunne tilby deg/dere HALV pris på et HMS-kurs i regi av advokatfirmaet GRETTE.


tidBANK tilbyr deg halv pris på HMS kurs den 27.oktober i regi av advokatfirmaet GRETTE

Om HMS-kurset

Som kjent følger det av arbeidsmiljøloven (aml.) § 3-5 at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Av lovens forarbeider (Odelstingsproposisjonen nr.49, 2004-2005 kapittel 25) fremkommer det at det er daglig leder personlig som skal gjennomgå opplæringen og at denne plikten ikke kan delegeres til andre personer i virksomheten. Det skal dokumenteres skriftlig at denne opplæring er gjennomført av daglig leder.


Vi etterstreber å gjennomgå praktiske temaer som enhver daglig leder og andre med personalansvar har nytte av, utover det faktum at loven krever at man gjennomfører denne opplæringen. Vi kan derfor oppfordre også andre ledere med personalansvar til å delta på kurset. Vi har nå holdt kurset for over 1000 ledere siden loven trådte i kraft i 2006.


Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis som dokumenterer at deltakeren har oppfylt opplæringsplikten i tråd med aml. § 3-5. Kursbeviset er viktig å legge frem dersom Arbeidstilsynet kommer på besøk, ved eventuell ulykker på arbeidsplassen, ved eventuelle påstander om trakassering på arbeidsplassen, overfor AMU og verneombudet i virksomheten, ved anbudskonkurranse etc.


Deltageravgift: Kr. 900,- pr. person (normalpris Kr. 1.800,-).

Påmelding til Monika Fredriksen så snart som mulig.


GRETTE tilbyr spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.


tidBANK tilbyr deg halv pris på arbeidsrettsseminar 8 september

Som tidligere annonsert planlegger vi et informasjonsmøte om modulen for sykefraværsoppfølging i tidBANK. Modulen er ment å forenkle rutinene og fjerne unødig administrasjonsarbeid for alle parter, ved å varsle og arkivere historikk på en praktisk måte.

Før dette finner sted, har vi gleden av å kunne tilby deg/dere HALV pris på et halvdagsseminar i regi av advokatfirmaet GRETTE.


tidBANK tilbyr deg halv pris på arbeidsrettsseminar den 8.september i regi av advokatfirmaet GRETTE

GRETTE tilbyr spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.


Halvdagsseminaret, som finner sted torsdag 8. september fra kl.12 og utover, har mange interessante temaer. Blant annet gjennomgang av nytt regelverk for sykefraværsoppfølging.

Ved å benytte kodeordet "tidBANK" i påmeldingen, får du/dere halv pris: Kr. 900,- pr. deltaker. Påmelding bør sendes til Monika Fredriksen innen 1. september 2011.

Vi håper dette kan være en apetittvekker før vårt informasjonsmøte.


Vi vil være til stede og håper å møte så mange som mulig av dere. Velkommen skal dere være!


Program 8.september 2011:

12.00-12.15: Kaffe og registrering

12.15-13.00: Omorganisering, endring og nedbemanning - highlights og fallgruver!
Partner/advokat Jens Kristian Johansen, Grette
Partner/advokat Johan Hveding, Grette
Advokat Thorkil H. Aschehoug, Grette

Hvordan gjennomføre en forsvarlig nedbemanning, - og samtidig beholde de best kvalifiserte arbeidstakerne? Hva ligger i kravet til "forsvarlig saksbehandling"? Vi gjennomgår utvalgte problemstillinger som arbeidsgiver må være klar over før man går i gang.

13.05-13.50: Når Arbeidstilsynet banker på døren
Inspektør Per Granerød, Arbeidstilsynet Region Oslo
Advokat Thorkil H. Aschehoug, Grette

Hva innebærer et tilsyn og hvordan bør arbeidsgiver forholde seg mens tilsynet pågår? Vi gjennomgår også Arbeidstilsynets videre saksbehandling etter tilsynsbesøk (varsel, pålegg, tvangsmulkt, klageadgang m.m.).

14.00-14.45: Arbeidsgivers adgang til å endre pensjonsordning for å redusere utgifter
Advokat Siri Lorentzen, Grette
Advokatfullmektig Vibeke Holm, Grette

Hva har arbeidsgiver å tjene på "riktig" pensjonsordning?
Hva skal til for å endre eksisterende ordninger?
Er endringsadgangen begrenset?

Vi gjennomgår hva som kjennetegner en hensiktsmessig pensjonsavtale - og hvordan du går frem for å gjøre de ønskede endringer.

14.55-15.45: Sykefraværsoppfølgning - nytt regelverk fra 1. juli 2011
Advokat Siw Lyséll Dølvik, Grette
Advokatfullmektig Sigurd K. Berg, Grette

Både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forutsetter at den sykemeldte aktivt skal medvirke til utprøving av sin arbeidsevne. Aktiv oppfølging fra arbeidsgiver viser seg å redusere langtidsfraværet betydelig. Hva kan arbeidsgiver i praksis kreve av den sykemeldte? Vi gjennomgår nytt regelverk som trådte i kraft 1. juli 2011. Oppsigelse på grunn av sykefravær vil også bli behandlet.

16.00- Enkel servering
Vi inviterer til tapas med forfriskninger. Det blir anledning til uformell drøfting av problemstillinger med advokatene fra Grettes faggruppe for arbeidsliv og pensjon.

Deltageravgift: Kr. 900,- pr. person (normalpris Kr. 1.800,-).

Påmelding til Monika Fredriksen

Påmeldingsfrist: 1. september 2011Programmet finner du også hos Grette (husk kodeordet "tidBANK" ved påmelding).

Kurs i Trondheim i september 2011

Norsk Tid as inviterer til kurs i Trondheim sentrum 28. og 29. september 2011.

Vi ønsker at våre kunder skal ha best mulig utnyttelse av tidBANK. Dette får man ved å ha oppdatert kompetanse på applikasjonen. Vi har derfor satt sammen et kursprogram som skal dekke de nødvendige områder i løpet av disse to dagene.

I tillegg får dere her muligheten til å dele verdifulle erfaringer med andre tidBANK-brukere.

Kursinstruktører 2011

Gå til kurskalender

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for et kurs, men ikke finner en dato som passer.


Manglende oppfølging av sykefravær får økonomiske konsekvenser

Fra 1. juli i år vil manglende oppfølging av sykefravær få økonomiske konsekvenser i norsk arbeidsliv.

tidBANK gir god oversikt over sykefravær

Med dagens tidBANK® får både administrasjon og avdelingsledere god oversikt over dette fraværet. Men ettersom omfanget av kontrollarbeidet nå vil øke for mange, har vi bestemt å utvikle en modul for sykefraværsoppfølging i tidBANK. Forenkling av rutiner og fjerning av unødig administrasjonsarbeid for alle parter ved å varsle og arkivere historikk på en praktisk måte vil stå i fokus.

Modulen vil bli en del av en større og spennende funksjonalitetsoppgradering.

Vi vil i høst arrangere et informasjonsmøte. Meld deg på vårt nyhetsbrev eller kontakt oss for å være sikker på at du mottar invitasjon til møtet. Evt. kan du også følge oss på Facebook, Twitter eller LinkedIn.


Planlegging av sommerferie

Det nærmer seg sommer og ferietid. I artikkelen “avtal sommerferien nå” setter Jens Kristian Johansen i advokatfirmaet Grette søkelys på de negative sidene ved sene avtaler om avvikling av sommerferie. Og det faktum at dårlig og sen planlegging kan føre til konflikter og dårlig stemning på jobben.

Som en hovedregel bør ferien avtales så tidlig som mulig og senest to måneder på forhånd. Denne regelen finner man nedfelt i en rekke personalhåndbøker og innebærer altså at dersom ferien skal avvikles i juli, så bør den i skrivende stund (1.mai) allerede være avtalt.

Ferie

Jeg vil tro at flere enn undertegnede innser at man denne helgen ikke bare var sent ute med innlevering av selvangivelsen, men at man også er ute i seneste laget med både planlegging av og avtale om sommerens ferie.

Ferieplanlegging i tidBANK

Med tidBANK er det heldigvis ikke umulig å få unna ferieplanleggingen i løpet av helgen. Litt avhengig av hvilke moduler som er aktivert i applikasjonen kan prosessen foregå slik:

 • Som arbeidstaker legger man enkelt og greit inn den planlagte perioden i tidBANK.
 • Det sendes samtidig en søknad til leder som kan kommentere og velge å godkjenne eller ikke godkjenne ferien det er søkt om.
 • Ferien kan samtidig registreres automatisk i bedriftens Exchange-kalender slik at andre ser- og kan ta hensyn til fraværet ved eksempelvis senere møteplanlegging.


Tommy Flovild Engebretsen

Koordinere jobb og "Hjemme AS"

I den elektroniske tidsalderen vi lever i kan man sågar ta det et skritt til. For at planleggingen av bedriften “Hjemme AS” skal gå knirkefritt, kan man eksemplevis sette opp en integrasjon mellom jobbkalender og familiens delte Google-kalender. På den måten dukker avtalen også opp der, og sikrer at familien havner på ferie på samme sted til samme tid!

Tommy Flovild Engebretsen
Utviklingsansvarlig i Norsk Tid as
Mer informasjon:


Enklere informasjonsdeling med flere

Mandag denne uken lanserte Facebook en ny mulighet for enklere informasjonsdeling. Den nye send-knappen gir Facebook-brukere mulighet til å dele informasjon med andre på en enklere måte. Ved å klikke send-knappen vil en dialogboks dukke opp. I denne kan du enten taste inn navnet på en Facebook-gruppe du er medlem av, taste navnet til en eller flere venner eller epostadresser. Gruppen, venn(ene) eller epostadressen(e) du har tastet inn vil motta siden som en vanlig lenke, eventuelt sammen med dine kommentarer.

Vi setter stor pris på alle som viser at de liker informasjonen og artiklene vi publiserer, og håper dere alle fortsetter med det!
Samtidig har vi tro på og benytter i en del sammenhenger Facebook-grupper aktivt for å forenkle informasjonsdeling internt. Vi har fra og med i dag derfor innført send-knappen på våre nettsider.

Er du pålogget Facebook kan du teste den ut med det samme her:


tidBANK hjelper deg med å snu i tide

Arbeidsmiljøloven skulle opprinnelig bare beskytte arbeidstakere mot utnyttelse.I dag er det vel heldigvis slik at reglene om arbeidstid og hviletid også kan være en god retningslinje for de som mener loven ikke bør gjelde dem. De som forstår sitt eget beste og har kontroll på balansen mellom tid til arbeid, familie, aktivitet, studie og fri.

Jeg liker å tro at jeg har denne kontrollen. Men etter å snakket med mange som også mente det en stund i livet, er jeg ikke lenger så sikker på at jeg kan nok til å ta styringen uten bistand. Jeg har derfor innsett at jeg må bli flinkere til å sette av tid. Et verktøy for det er kalenderen min. Men den har en svakhet; den viser meg ikke resultatet av planene og den varsler ikke når det er fare på ferde.

Tom Gustavsen

Derfor utvikler vi et verktøy som tidBANK, som faktisk viser den enkelte og lederen hvordan jeg ligger an i forhold til lovens gode intensjoner.
Samtalen med meg selv og lederen om den store innsatsen min i ren og skjær entusiasme og jobbglede blir jo så mye enklere for begge. Og jeg kan med god samvittighet ta initiativet til å snu i tide – God påske!Tom Gustavsen
Daglig leder i Norsk Tid as

tidBANK hjelper deg med å snu i tide - god påske!

Fjernsupport og presentasjoner

Under vårt tjenestetilbud finner du nå en ny løsning som gir oss mulighet til å dele “skrivebord” med deg. Tjenesten går begge veier:

TeamViewer gjør at vi kan dele skrivebord med deg
 • I situasjoner der vi ønsker å vise deg noe, kan vi dele vårt skrivebord med deg. Kanskje du vurderer anskaffelse av tidBANK og trenger å få noe forklart eller vist frem samtidig som du snakker med en av oss på telefon?
 • I situasjoner der du trenger supporthjelp, kan du dele ditt skrivebord med oss. Samtidig kan vi holde kontakten på telefon. På denne måten får du ikke bare hjelpen du trenger, men lærer også noe underveis.

Det eneste du trenger å gjøre er å starte TeamViewer som du finner her. Programmet krever ingen installasjon eller administrative rettigheter.


Modige valg gir gode løsninger

Statlige etater og kommuner utlyser tilbud- og anbudskonkurranser for å stimulere leverandører til utvikling av bedre løsninger.

tidBANK får ros fra ansatte og ledere

For at konkurransene skal gi dette resultatet må også etatene velge modig. Som å velge en spesialisert leverandør fremfor en stor leverandør som “kan alt”.

Dette er også uttalt i klartekst i media i det siste. -Av folk som sitter med positive erfaringer etter å ha gjort et slikt valg.For oss som utvikler fagsystemer er det spesielt oppmuntrende å få hyggelige tilbakemeldinger fra store kunder som har tatt modige valg!


Aprilsnarr for noen er forlengst realitet for andre

Sist fredag hadde På Høyden, nettavisen til universitetet i Bergen, følgende tekst som hovedoppslag; “UiB lanserer app med timeregistrering”. For dem som har fulgt i saken om registrering av arbeidstid i høyskoler og universitetsmiljøer kom dette som et kreativt og positivt innspill.

Motstanden mot tidsregistrering har blant forskere og i universitetsmiljøene generelt vært relativt voldsom, derfor virket det ekstra spesielt at UiB nå skulle ha lansert en mobil-app som på toppen av det hele skulle være integrert med Gowalla. Gowalla gjør det mulig å “sjekke inn” på det stedet man til enhver tid befinner seg og samtidig dele dette med venner via ulike sosiale nettverk (tilsvarende den nye Facebook-funksjonen “Places”). På den måten ville både arbeidstid og arbeidssted bli registrert, hvilket må sies å være i overkant offensivt av noen som i utgangspunktet ser på registrering av arbeidstid som overvåkning i stedet for et godt og i mange andres øyne nødvendig hjelpemiddel i hverdagen.

Universitetsavisen hadde også publisert en lenke til stedet der applikasjonen kunne lastes ned. Videre ble det beskrevet en fremtidig integrasjon med lønnskontoret slik at arbeidstid og overtid kunne bli registrert og overført automatisk.

– Vitenskapelig ansatte arbeider på rare tider og steder. Hvis jeg er våken om natten og skifter bleier på barnet mitt, og samtidig får en genial idé som jeg også vil bruke i forskningen min, kan jeg logge meg inn og registrere arbeidstid, sier Jill Walker Rettberg i en kommentar til avisen.

Aprilsnarr

De som forsøkte å klikke på lenken for nedlasting av applikasjonen fikk seg imidlertid en overraskelse. Teksten på siden som dukket opp lød:

Så du ville laste ned stemplingsur-appen til UiB?
Har du sjekket kalenderen?
Du har nok gått på På Høydens aprilspøk.


Vi synes naturligvis spøken var morsom ettersom vi helst ser at vår egenutviklede applikasjon tidBANK benyttes til dette formålet.
Ellers er det en liten genistrek at universitetsavisen klarte å lage en aprilspøk basert på samme konsept som vi for 11 år siden lanserte i WAP-utgave (for dem som husker forkortelsen) og som senere er videreført i nyere løsninger for dagens mobil- og smarttelefoner.


tidBANK mobil tidsregistrering timerapportering

Med dagens tidBANK-løsning kan brukerne registrere så vel arbeidstid som timer på prosjekter og oppgaver enten de er på jobb, hjemme, på toget eller på kafé. Via PC, iPad eller mobiltelefonen for å nevne noen av alternativene. Og det er en selvfølge at arbeidstid, så vel som prosjekttimer, automatisk blir overført til lønns- og økonomisystemer.

Ikke minst kan brukerne av tidBANK registrere arbeidstiden sin når som helst, enten de får en god idé og våkner om natten eller er på skitur i marka. Noe vi tidligere har skrevet om i artiklene Kunnskapsmedarbeidere bryter loven ubevisst og Fleksibilitet er den nye realiteten.


Dersom UiB eller andre universiteter og høyskoler vil se nærmere på en ekte løsning er de naturligvis hjertelig velkomne til å kontakte oss!


Fleksitid og fleksitidsavtale

Ved innføring av fleksitid dukker det gjerne opp en del spørsmål og det er naturlig å søke informasjon. Vi har registrert at det er lite informasjon tilgjengelig og har derfor valgt å gjøre noe med dette. Vi håper vårt bidrag kan være til nytte for alle som har spørsmål eller ønsker om å innføre fleksitid.

Vi har delt informasjonen på disse to sidene:

Ansatte trives med fleksitid og tidBANK
 • Fleksitid, som belyser fordelene ved å la tidBANK administrere fleksitiden samt en artikkel som viser til at fleksitid gir økt trivsel.
 • Flekstidsavtale, som går mer i dybden og beskriver hva “fleksibel arbeidstid” er, hva en fleksitidsavtale bør inneholde og hvilke fordeler som følger ved å la tidBANK administrere avtalen. Her har vi også lagt ved et eksempel på en fleksitidsavtale, som kan benyttes som mal ved innføring av fleksitid.

Vi håper informasjonen kan bidra til å innføre fleksitid på en ryddig og effektivt måte og at det beste produktet, tidBANK, blir valgt for å administrere avtalen og tiden som skal forvaltes.


Kurskalender for andre kvartal 2011

Vår kurskalender er nå oppdatert for andre kvartal 2011.

I oversikten ser du når du kan treffe våre blide og kunnskapsrike kursinstruktører som er klare for å hjelpe deg til å videreutvikle din kunnskap, slik at du får utnyttet din virksomhets installasjon av tidBANK ytterligere.

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for et kurs, men ikke finner en dato som passer.

Kursinstruktører 2011

Gå til kurskalender


Tid for sommertid – tid for avspasering av fleksitid

Etter vårjevndøgn går det nå mot lengre dager og lysere tider.


På jobb i skisporet

For å få enda mer glede av lyset utover sommerkveldene, stiller vi klokkene frem en time.


Om du natt til søndag opplever dette som å gå glipp av en time, kan du trøste deg med at du til høsten tar tiden tilbake!

- Slik våre tidBANK-brukere er velkjent med å gjøre hver dag!Det er lett å glemme hvilken vei klokken stilles. En god huskeregel å ta med seg er denne: Om våren settes hagemøblene frem, og om høsten settes de tilbake.


Mer relevant informasjon om sommertid finner du på denne wikipedia-siden.

Denne artikkelen er noen år gammel, men byr på teorier om hvordan polarisen tar skade av den årlige overgangen til sommertid. Forfatteren er ikke snauere enn at han krever sommertiden avskaffet!
Slopa skadlig sommartid!


Kunnskapsmedarbeidere bryter loven ubevisst

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv den 29.1, skriver Hege Guttormsen i Abelia om kunnskapsmedarbeidere som ubevisst bryter arbeidsmiljøloven ved å jobbe når det passer og der det passer.


Jobber på toget og i skisporet

Artikkelen fokuserer på mennesker som med telefon og bærbar PC jobber en del ekstra timer på toget utenfor avtalt arbeidstid. Ikke fordi de er pålagt å gjøre dette, eller fordi det er spesielt behagelig. De får heller ikke utbetalt overtid. Imidlertid er det mennesker som er engasjerte i jobben sin og som ønsker å levere høy kvalitet.

Forfatteren trekker også frem en dame som tar en skitur på formiddagen. Jobben hennes er å klekke ut en god ide for en kunde, og hjernen tenker best i friluft. Skituren fører til en braksuksess som bærer frukter både for arbeidsgiver og kunde. Men er damen pr definisjon på jobb? Får hun betalt? Får hun synliggjort arbeidstiden sin?

På jobb i skisporet

Artikkelen levner ingen tvil om at arbeidslivet må reguleres, men at dette er vanskelig å gjennomføre med dagens industribaserte lovverk. Og peker samtidig på at det er lenge siden det ble foretatt endringer i arbeidsmiljøloven.


Synliggjøring av arbeidstiden

I det store og det hele finnes det i artikkelen mange paralleller til saken vi publiserte den 17.12 (“Fleksibilitet er den nye realiteten”). Vår påstand var at vår nye arbeidsdag handler om å legge bedre til rette for fleksibel arbeidstid, samtidig som det av en rekke årsaker er viktig å synliggjøre tiden man leverer.


Med tidBANK tilgjengelig på mobiltelefonen trenger ikke hjernen “stemples ut” i det man forlater kontorlandskapet. Og den kan enkelt stemples inn i skisporet. Med tidBANK tilgjengelig på bærbar PC er det heller ingenting som tilsier at arbeidsdagen ikke kan starte på toget.


Internt i vår bedrift har vi flere som jobber på nettopp denne måten. Dette gir bedriften maksimal uttelling i forhold til å yte god og rask service overfor våre kunder, så vel som intern kommunikasjon. Og den enkelte får full uttelling for tiden som brukes til jobbrelaterte oppgaver. Samtidig hjelper tidBANK deg hele tiden med å passe på at arbeidsmiljøloven ikke brytes.


Og med fleksible løsninger som ivaretar dine interesser som arbeidstaker er det uproblematisk å konvertere den ekstra timen på toget til en time ekstra med familien neste morgen.


Vi betviler ikke at det er på høy tid å se på lovverket, men hevder samtidig at med moderne løsninger som tidBANK er mulig å oppnå full fleksibilitet også innfor dagens regler.


Her kan du lese artikkelen hos Abelia.


Myter om travelhet

Travelhet er noe de fleste opplever i sin jobb. Det kan på mange måter være både inspirerende og positivt. Men det er viktig å passe på og finne en form som gjør at man får utnyttet de positive sidene. Balansegangen er hårfin, og tipper det feil vei kan travelhet fort både være skadelig og føre til at effektiviteten synker betraktelig.

Lange oppgavelister, huskelapper og ekstra timer på kontoret på kveldstid fører ikke nødvendigvis til at man får gjort mer.


Stress er ikke alltid positivt

Stress påvirker mange i det daglige. Altfor mange oppgaver som skal utføres på altfor kort tid. Frister man ikke rekker. Enten det er frister man har satt for seg selv, eller frister andre er avhengige av. Fornemmelsen av utilstrekkelighet som ofte følger med dette, kan raskt overskygge arbeidsgleden. En del vil sannsynligvis kjenne seg igjen i dette. Kanskje kan det være til hjelp og nytte for mange å bruke litt tid hver kveld til å tenke igjennom hva man faktisk har klart å gjennomføre i løpet av en arbeidsdag?


Danske lederweb.dk har publisert noen myter om travelhet som kan være greie å ha i bakhodet:


 • Myte 1: Hvis jeg ligger etter, er jeg ikke god nok. Travelhet kan få bunkene på skrivebordet til å vokse og selvfølelsen til å synke. Det er lett å tenke at bare man hadde vært god nok, så ville man ikke kommet bakpå. Det er mange årsaker til at arbeidsmengden for de fleste har økt. Generelt større krav til effektivitet pr. hode, finanskrise, kutt og nedskjæringer, samt også økt omsetning er noen av årsakene. Det er viktig i denne sammenheng å ikke glemme at uansett hvor god man er, så vil det alltid være mer arbeid. Selv om man ligger etter, er man god nok!
 • Myte 2: Ligger jeg etter må jeg jobbe mer. Det er ikke alltid en sammenheng mellom hvor mye man arbeider og hvor mye man får gjort. Mange arbeidsplasser opplever at man ikke alltid får bedre resultater ved å skru opp timeantallet. –Annet enn utslitte medarbeidere. Og mange erfarer at lange dager over tid går ut over effektiviteten.Sleep at work
 • Myte 3: Hvis jeg presser meg selv hardere, rekker jeg mer. Bedrifter og ledere som fokuserer for hardt på tidsfrister og oppfordrer medarbeidere til stadig å jobbe lengre dager for å nå disse, oppnår ofte ikke annet blant sine ansatte enn redusert arbeidsglede og dårligere produktivitet.
 • Myte 4: Det blir feil å glede seg over arbeidet dersom jeg ligger etter. Arbeidsglede kan ikke trylles frem, men uten arbeidsglede har vi ikke ressursene vi trenger for å rekke over alle oppgavene vi skulle ha gjort. Undersøkelser viser at vi er mer produktive, kreative, hjelpsomme, fleksible, engasjerte, motiverte og optimistiske når vi finner glede i arbeidet vi gjør. Og ikke minst at sykefraværet reduseres.
 • Myte 5: Jeg må fokusere på oppgavene jeg ikke rekker. Negativt fokus på alle oppgavene man skulle ha gjort, fremfor positivt fokus på det man har fått gjennomført, er demotiverende. I stedet for å føre lister på alt som skal gjøres og skulle vært gjort, kan en statistikk som viser alt man har gjennomført øke både arbeidsglede, innsatsvilje og produktivitet.

Som alltid er det viktig at ledere og bedriftsledelse har fokus på å passe på medarbeiderne.


tidBANK gir varsler når en ansatt over tid har jobbet for lenge (og for mye iht arbeidsmiljøloven), samtidig som hver leder kan følge opp sine ansattes innsats underveis. Elementer som overtid og sykefravær er i fokus her.

arbeid fordelt sykefravær

tidBANK gir dessuten gode personlige oversikter og statistikker på arbeidet tid, målt mot hva- og hvilke oppgaver man faktisk får utrettet. Om ønskelig også målt opp mot hva man hadde planlagt/budsjettert. Men økes den totale arbeidsmengden i bedriften for å nå til dels uoppnåelige mål, vil tidBANK med stor sannsynlighet raskt avsløre at sykefraværet øker i god takt og vel så det med timene som legges ned.

tidBANK kan altså hjelpe deg som enkeltperson, eller deg som leder eller bedriftseier til lettere å forstå hvorfor myter er myter. Og få hjelp til å unngå å gå i samme felle som andre har gjort før deg.


Men selv om tidBANK er et produkt som hjelper deg som er leder et godt stykke på vei, er det viktig å huske at ingen er like. At hver og en har sine behov, mål og grenser. Som leder er det opp til deg å vite mest mulig om disse tre parameterne, for å få det beste ut av dine medarbeidere. Og det oppnår du ikke uten muntlig dialog og innsikt.Kilde: Lederweb.dk