Nyheter

Skip Navigation Links

Med ønske om en integrert og god jul

Visste du at tidBANK er sosial, utadvendt og gjerne vil snakke med andre systemer? Vi har laget det slik for at du skal få best mulig utbytte av tidBANK. Har du et system du ønsker integrert med tidBANK, ta gjerne kontakt. Eller les mer her først.

I år, som alle foregående år, velger vi å gi en julegave til en veldedig organisasjon. Denne julen får SOS Barnebyer vår gave.

God jul og et godt nytt år!

God jul og gode ønsker for ett nytt år fra oss i tidBANK!


Arbeidslivsseminaret 2018

Den 13. september 2018 holder vår partner Grette sitt årlige Arbeidslivsseminar og vi har derfor gleden av å invitere deg til å delta. 

Dette er åttende året Grettes Arbeidslivsseminar arrangeres. Som ved tidligere år, blir det stort oppmøte og engasjerte deltakere!

Senioradvokatene Thorkil H. Aschehoug og Hege G. Abrahamsen vil gjennomgå nytt innen arbeidsretten, herunder viktige lovendringer og sentrale dommer innenfor arbeidslivet. Partner Christopher Hansteen vil gjennomgå konsekvensene av Høyesteretts dom om reisetid og ta for seg spørsmål som; visker dommen generelt ut skillet mellom reisetid og arbeidstid? Kan man trekke generelle slutninger fra dommen med hensyn til hvordan reisetid skal kompenseres? 

Partner og leder for arbeidslivsavdelingen, Jens Kristian Johansen og fast advokat Vibeke Holm, vil gjennomgå ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning. Jens Kristian vil gi råd og tips ut fra sin omfattende erfaring som rådgiver i flere store nedbemanningsprosesser de senere år. 

Avslutningsvis vil partner Sigurd-Øyvind Kambestad og advokat Tor-Børge Bendiksen se nærmere på Norwegiansaken som skal behandles i Høyesterett i oktober, og gjennomgå ulike spørsmål knyttet til grensen mellom innleie/bemanningsentreprise og hva som kan anses som midlertidige ansettelser ved denne typen konserninterne omorganiseringer.

I år som tidligere år inviterer Grette til tapas med forfriskninger på sin takterrasse, hvor aktuelle arbeidsrettslige spørsmål diskuteres videre. Dere får anledning til å møte ledere og andre med HR-ansvar i andre virksomheter, knytte nettverk og høre hvordan andre løser tilsvarende utfordringer som dere selv har. Det blir også god anledning til uformell drøfting av problemstillinger med advokatene fra Grettes faggruppe for Arbeidsliv og pensjon.    

 

Sted: Advokatfirmaet Grette AS, Filipstad Brygge 2, Oslo

 

Klikk her for mer informasjon, fullstendig program og påmelding


Vil du slippe å oppdatere flere systemer?

 

Med tidBANK gir vi deg muligheten til integrasjon med dine andre systemer! Vi har et moderne REST-API og en direkte integrasjon med Active Directory. Vet du og dine IT-kollegaer om dette?

Vi tar gjerne en prat, for å se på hvilke muligheter dette kan gi dere.