Nyheter

Skip Navigation Links

Brukere av TidBank har lavere sykefravær

Forskjellene er tydlige; landsgjennomsnittet for sykefravær de siste tre årene her i landet har beveget seg noe, men er omkring 7% i følge SSB. Hos et tilfeldig utvalg av våre Tidbank-kunder er sykefraværet på bare 4,3%. Vi har spurt dem om disse gode tallene skyldes at ansatte og ledere bruker TidBank daglig for oppfølging av dette. Les noen av uttalelsene:

  • "Tidbank er helt vesentlig for å få frem disse tallene. Ved riktig koding kommer jo dette ut med minimalt ekstraarbeid"
  • "Vi er en IA-bedrift og har best erfaring med tett oppfølging av de sykemeldte fra "første dag". Det er kontakten mellom arbeidstager og arbeidsgiver og evt. egen bedriftshelsetjeneste som har betydning"
  • "Tidbank gir oss en datafangst som gjør det enklere å følge med og sikre at vi ikke har en underrapportering"
  • "Om Tidbank kan påvirke dette arbeidet er vanskelig å si, men det forenkler i det minste rapporteringen vesentlig"
  • "Jeg er overbevist om at TidBank bidrar til å senke korttidsfraværet"

BRREG i gang med tidBANK

Nå er vi i gang med tidBANK hos Brønnøysundregistrene og alle er fornøyde!

Brønnøysundregistrene feirer tidBANK med kake

Arild Strømmen, Brønnøysundregistrene


Kundetreff 2006

Vi takker de av våre kunder, som deltok på reisen med Color Fantasy 22. - 24. mai, for bidraget til at dette ble et kundetreff med meget gode tilbakemeldinger på både faglig og sosialt innhold. Spesielt gledelig var det for oss og se at så mange knyttet nye kontakter, og fikk høre om nye måter å utnytte TidBank på, som de ønsket å gjennomføre i egen organisasjon!

Systemet den moderne leder bruker

-Før levde bedriftene av fremmøte på et bestemt sted til avtalt tid. Nå er det en total endring med at jobben kan gjøres hvor man vil, når man vil, bare man leverer i tide. Det gir også behov for en viss struktur...
Les mer i pdf som du finner under side firma og presse.

Svensk forhandler har suksess med TidBank

Södra Cells fire cellulosefabrikker, har bestilt lisenser for 2600 ansatte! I tillegg har Tarkett AB, med 700 ansatte, også valgt vår løsning! Heia Sverige sier vi bare!

For brukere av Lotus Notes

Hos de av våre kunder som bruker Outlook/Exchange oppdaterer vi ved planlegging av fravær i TidBank kalenderen automatisk. Vi ønsker at også dere som bruker Notes skal få samme fordeler, som for eksempel at ansatte slipper dobbeltregistrering og at feriekalenderen er den samme i begge systemer.

Vi oppfordrer brukere av Lotus Notes til å ta kontakt dersom dette virker interessant.