Nyheter

Skip Navigation Links

Klart for sommertid - husk å stille klokka

Natt til søndag 29. mars er det igjen på tide å stille klokka 1 time fram til sommertid. Mange lurer på hva som skjer med planene om å skrote denne praksisen og bare innføre én standardtid.

I 2018 la Europakommisjonen fram et forslag om å oppheve sommertidsdirektivet. Dette ble støttet av EU-parlamentet i fjor, som også mente at forslaget bør gjennomføres innen 2021. De la også opp til at det skal være opp til hvert enkelt medlemsland å avgjøre om man ønsker å beholde løsningen med å stille klokka fram og tilbake hvert halvår. Forslaget er imidlertid ennå ikke vedtatt av Europarådet.


Sommertid

- Skulle forslaget bli vedtatt, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid. Da må også Norge ta stilling til hva vi ønsker å gjøre, sa statssekretær Jan Christian Kolstø i Nærings- og fiskeridepartementet til Dinside.no.


Det er vintertid som er “normaltid”, men i en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer i 2019 svarte 78 prosent at de ønsker sommertid som normaltid. Over 50.000 svarte på undersøkelsen.


Norge innførte, i likhet med en rekke andre europeiske land, sommertid første gang i 1916. Mellom 1946–1958 og 1966–1979 var det ikke sommertid i Norge. Fra 1996 ble det innført felles sommertid-regler i EU, og Norge fulgte disse. Det betyr at vi stiller klokken 1 time fram siste søndag i mars og 1 time tilbake til vintertid siste søndag i oktober.
Les mer om sommertid, vintertid og tid generelt i disse artiklene: