Nyheter

Skip Navigation Links

God jul

Takk for tilliten til både nye og gamle medlemmer av TidBank familien vår, som ble mye større i 2008! Vi ønsker dere alle et Godt nytt År!
Som et lite bidrag til forbedringer i 2009, har vi i år valgt å støtte arbeidet for et bedre miljø ved å gi en gave til Bellona.

Lansering av TidBank 4.5.6

Siste TidBank-versjon, som nå utvikles i .NET3.5 ble lansert på høstens kundetreff 9. oktober, arrangert på land denne gangen! Meld din interesse for oppgradering og dra nytte av det siste av Microsoft-teknologi!

WebServicene i TidBank er allerede utnyttet av kunder som liker å ligge i forkant. -I så vel Sharepoint-baserte intranett som andre plattformer inngår nå komponenter fra TidBank på en slik måte at brukerne som skal styre sin tid opplever å få samlet alt i samme brukergrensesnitt. Vi er også nå leveringsklare med nye tilganger til TidBank; en totaltrenovert utgave av Tidbank for mobiltelefon og vår nye versjon av mini-tidbanken MR650 (som er en ny tidterminal for veggmontasje bygget av oss på Microsoft CE).
Gledelig er det også å notere at det hittil i år er tilkommet 26 nye TidBank kunder i den gode famile!

Vi styrker utviklingsavdelingen

Per Olof Halvarsson er fra den 18.08 ansatt som senior systemutvikler. Per har tidligere jobbet i Eprocess Consulting, Mercell, Webtrade og Webcenter Unique. Vi ønsker ham velkommen og lykke til i tiden fremover.

Kundetreff 2008

Den 19. - 21. mai var vi sammen med engasjerte kunder ombord på Color Fantasy til Kiel, hvor vi lanserte TidBank versjon 4.5 med mange forbedringer og ny, omfattende funksjonalitet, som Tidfordeling og Besøksregistrering. Deltok du ikke, så ta kontakt for nærmere informasjon. Vi takker deltakerne for gode og nyttige tilbakemeldinger om veien videre og oppfordringen om å gjøre dette til et årlig arrangement!

Nye medlemmer i TidBank familien er: Nittedal kommune, Volvat Medisinske senter, Private Barnehagers Landsforbund, Bodø kommune, Dyredoktoren i Sandnes, Norsk Sykepleierforbund, TOBB i Trondheim, Follo Ren IKS i Ski, Malvik kommune, Würth, Vinghøg/Simrad Optronics, Fylkets Fellesvaskeri

Partneravtale med SoftSpring

Softpring skal distribuere og markedsføre programmet TidBank i Norden gjennom sine partnere.

SoftSpring er et selskap i UMOE gruppen og tilbyr tilgang til applikasjoner via nettleser. Løsningene driftes av iTet, som har lang fartstid og et solid renomme når det gjelder stabil drift. Selskapet tilbyr også tjenester, som integrasjon mellom flere gode fagapplikasjoner i markedet og utvikling av portaler. Nå blir altså TidBank enda lettere tilgjengelig for små og store virksomheter, som vil slippe å følge opp arbeidstidsavtaler, fleksitid og lover om overtid og sykefravær.