Nyheter

Skip Navigation Links

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker å takke våre kunder og partnere for samarbeidet i 2017 og ønsker deg en god jul og et godt nytt år!

Denne julen har vi valgt å gi Kirkens Nødhjelp en pengegave.


Frokostseminar om ny statsansattelov

Ny lov for statsansatte trådte i kraft 1. juli i år. Loven erstatter den tidligere tjenestemannsloven. Vår samarbeidspartner, advokatfirmaet Grette, inviterer i den forbindelse til frokostseminar den 27. september der endringene i lovverket blir gjennomgått.

Hovedpunktene i den nye loven vil bli gjennomgått:

  • Endret begrepsbruk
  • Ansettelsesprosessen (kvalifikasjonsprinsippet, tilsettingsordning og personalreglement)
  • Midlertidig ansettelse
  • Prøvetid
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
  • Fortrinnsrett i staten
  • Flytteplikt
  • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold
  • Avskjed og suspensjon

Du kan melde deg på her.

 


Arbeidslivsseminaret 2017

Vi minner om det årlige arbeidslivsseminaret hos GRETTE, som i år er torsdag 21. september.


Senioradvokat Thorkil H. Aschehoug vil gjennomgå nytt innen arbeidsretten og de viktigste endringene i lovverket. Fast advokat Vibeke Holm gjennomgår endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017 og særskilt hvilke plikter arbeidsgiver har i den forbindelse.

Regelendringene i den nye personopplysningsloven (GDPR) som trer i kraft den 25. mai 2018 er de mest gjennomgripende på 20 år og innebærer skjerpede krav til behandling av personopplysninger og strengere sanksjoner ved overtredelse.

Advokat og partner Simen Blaker Strand forklarer hva de nye personvernreglene vil bety i forbindelse med behandling av personopplysninger knyttet til ansatte og hva som bør forberedes før ikrafttredelse.

Advokat og leder for Grettes arbeidslivsavdeling Jens Kristian Johansen vil gjennomgå hvordan arbeidsgivere bør gå frem i forbindelse med en nedbemanning. Han vil gi råd og tips ut fra sin omfattende erfaring som rådgiver i flere store nedbemanningsprosesser de senere år.

Avslutningsvis vil partnerne Christopher Hansteen og Sigurd-Øyvind Kambestad gjennomgå ulike spørsmål som reises ved inngåelse av tariffavtale etter krav fra ansatte eller etter ønske fra arbeidsgiver.


Du kan se mer informasjon om programmet og melde deg på her.