Nyheter

Skip Navigation Links

Budsjettering og tidfordeling

Skatteetaten tok for budsjettåret 2010 i bruk vår nye modul for budsjettering av timer på kjerneoppgaver i hver avdeling.

Alle avdelinger i etaten har budsjettert beregnet tid pr kjerneoppgave for hver måned i året. Dette gir en god oversikt over ressursbehovet FØR budsjettåret og et godt beslutningsgrunnlag for tilpasning av ressursene i løpet av året, etterhvert som alle ansatte fordeler sin tilstedetid på kjerneoppgaver daglig i TidBank. TidBank har gitt etaten et dynamisk registreringsverktøy, som gir de ferske data om bruk av ressursene - uten det tradisjonelle "skippertaket"  med etterregistreringen av timelister.

Tidregistrering i universitetsmiljøet

Mange i universitetsmiljøet ser ut til å oppfatte departementets pålegg om tidregistrering som innføring av "stemplingsur". Her kan du oppdatere deg på hva et moderne tidsystem er:

Under overskriften ”Stempling ubrukelig” 1. oktober hevder Jenny Nornes og Dag Harald Claes ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, at tidregistrering er foreldet. Det er imidlertid lenge siden tidregistrering kun var et kontrollverktøy for oppmøte og fysisk tilstedeværelse på arbeidet. Stemple inn og ut hører fortiden til, i dag handler det om elektroniske verktøy som gir ansatte større frihet og egen styring over arbeidstiden. Moderne tidsystemer er utviklet for at ansatte skal kunne jobbe når de vil og hvor de vil. Stadig flere arbeidsgivere forstår viktigheten av å ta vare på sine ansatte og å kunne tilby tilpasset arbeidstid i forhold til individuelle situasjoner og prioriteringer. Behovet for tilfredsstillende løsninger med hensyn til karriere, utdannelse, familie og fritid er essensielt for de fleste arbeidstagere. Ved å legge alle fleksible og eventuelt individuelle arbeidstidsavtaler inn i et system som administrerer dette, blir avtaler og regler likt behandlet for alle. En felles systemløsning fjerner også feil på grunn av feiltolkning, ulik praksis og manuelle beregninger. Ansatte gis tilgang til selv å legge inn avvik ved arbeid utover avtalen. Dermed vil all arbeidsinnsats synliggjøres, enten den er utført på kontoret, hjemme eller på reise. Svært mange ansatte gir tilbakemelding på at de opplever det som en stor forbedring å få et verktøy for selv å holde orden på egne forhold. Moderne tidsystemer er også et verdifullt verktøy for prosjektstyring. De beregner riktig timegrunnlag for arbeidstid og -ressurser brukt på prosjekter, oppgaver og avdelinger. Samtidig forbedres servicen overfor kolleger og forbindelser med oppdatert og lett tilgjengelig tilstedeoversikt. Slik er det altså mulig enkelt å holde oversikten over status på tvers av avdelinger og kontorer.

Verdifulle kurs

Marit Johansen Personal- og kvalitetsleder i Conecto og en av høstens kursdeltakere sier:

"For alle som ønsker å utnytte dette systemet er det avgjørende å kjenne til hvilke muligheter som finnes.Det vet man ikke uten å gå på kurs. Vi har brukt Tidbank aktivt siden 2002, og jeg oppdager stadig nye muligheter som gjør min arbeidsdag som HR ansvarlig enklere. Ferieplanlegging i Tidbank var en god nyhet denne gangen! Ellers er det alltid nyttige råd og tips å hente av Kristin – en veldig kunnskapsrik og tålmodig dame!"

Forskriftsmessig timefordeling med tidBANK

tidBANK gjør det enkelt å imøtekomme kravene i Finansdepartementets forskrift 8.4.1 om tjenesteytende næringers plikt til å dokumentere både fakturerbare- og interne timer. Smart funksjonalitet krever lite av brukerne og sikrer at timegrunnlaget er riktig og oppdatert.

Er hjemmekontor et aktuelt sparetiltak

På grunn av gode erfaringer ansatte har gjort, foregår det i flere fora en diskusjon om norske arbeidsgivere henger etter med å ta i bruk ordninger som er mer tilpasset dagens muligheter for å gjøre arbeidet DER det passer og NÅR det passer. Dette sier BBC/BT angående sine erfaringer med hjemmekontor:

BBC World Services listeners have been hearing that BT has a happier, healthier and more efficient workforce - thanks to its policy on flexible working.

In an eight-minute interview on the Business Daily programme, BT director of people and policy Caroline Waters said the benefits of its approach were “absolutely amazing”.

She revealed that BT’s 12,000 homeworkers are 20 per cent more productive than their colleagues and took an average of three days sick a year, compared with the national average of eight. The company has also saved £500 million in real estate costs in the past six years, she said.

The advent of broadband meant most aspects of any job – from chief executive to personal assistant – could be done from home, said Caroline. This includes virtual meetings, planning and scheduling.

Although ten per cent of the workforce are based exclusively at home, Caroline said many other BT employees – including herself – opt for occasional homeworking.

“It’s all about me having the freedom to choose the right place to work in the way that’s most efficient to me at the time,” she said.

Sakset fra Dagens IT og It-forbundet

Et spørsmål som ofte kommer opp i IT-bransjen er ubetalt overtid. - Det begynner å bli mange utbrente kolleger her hvor jeg jobber. Vi jobber her, hjemme, i ferien og i helgene. Dette går ikke. Familien er sur, helsa svikter. Kan dere hjelpe til? spurte Paal Berge.

Hermansen forteller at mange bedrifter nå jobber for å sikre seg mot søksmål knyttet til overtidsbetaling.

- Hvis du føler at du jobber altfor mye, MÅ du starte i dag med å registrere timene. Hvis du registrer i et halvt år fremover har du bevis, hvis bedriften ikke har tidsregistrering. Utbrenthet er et stort problem i IT-bransjen. Vi jobber aktivt med å påvirke hva som er en særskilt uavhengig stilling og hvilke stillinger som ikke er det - altså hvem som har krav på overtid, skriver hun.

Les hele artikkelen her:
http://www.dagensit.no/bransje/article1611818.ece?jgo=r2_l


TidBank utvikler vi som et styringsverktøy for at ansatte og ledere alltid skal være oppdatert med egen situasjon. Dette hindrer ubehagelige overraskelser for begge parter.

Suksess med besøksregistrering i TidBank

I fjor lanserte vi Besøksregistrering i TidBank. De som har tatt dette i bruk gir oss gode tilbakemeldinger! Nå har de oversikt over både hvilke ansatte og besøkende som er tilstede, nyttig i en evakueringssituasjon for eksempel. Skriver gjestene dine seg inn i en gjestebok? Ta kontakt for mer info om vår Besøksregistrering - som også leveres frittstående uten TidBank.