Nyheter

Skip Navigation Links

Takk til nye og gamle kunder

Vi takker gamle og nye kunder, som Politiets Sikkerhetstjeneste, Norwegian, Aktiv Kapital, Fylkesmannen i Vestfold, NOKUT, Crawford & Company, Dentalforum, Elvebakken vidreg. skole og kommunene Giske og Ørsta for tilliten i 2005 og ønsker dere et godt nytt år!
Samme ønsket, sammen med et lite bidrag fra oss, sendte vi denne gangen til Røde Kors.

Vi tar i bruk nytt telefonsystem

I forbindelse med at Norsk Tid fra 20.10.2005 innførte Netcom Trådløs Bedrift, er våre tidligere direktenummer nå erstattet med våre mobilnumre (numrene vises om du klikker på navnet til den du søker i listen til høyre på nettsiden her). Du vil fortsatt nå oss på vårt uendrede hovednummer 22906700. Vi forventer at løsningen skal bidra til bedre service og tilgjengelighet overfor deg, når du ønsker kontakt med oss via telefon.

Nyheter for brukere av Outlook

I siste versjon av TidBank inngår nye funksjoner, som Timefordeling på prosjekter/aktiviteter, Besøksregistrering og automatisk oppdatering av kalenderen i Outlook ved planlegging av fravær! Bruker dere Notes i stedet, ta kontakt. Det er våre kunder som styrer utviklingen mot å gjøre TidBank til et verktøy med økende nytteverdi for ansatte og ledere!

Fleksitid er mest effektivt

Medarbeidere med fleksibel arbeidstid bruker mest tid på jobb. Samtidig er medarbeidere med fleksibel arbeidstid også mer sammen med barn og ektefelle, og bruker mer tid til husarbeid og skoleaktiviteter.

Funnene presenteres i boka «Familien på arbeid  – om å skape sammenheng mellom arbeidsliv og familieliv», som nettopp er kommet på Abstrakt Forlag.
Undersøkelser både fra Norge, Danmark, Europa forøvrig og USA viser at fleksibilitet i arbeidstiden er en fordel for virksomheten på en rekke områder. Det gir økt effektivitet, redusert tidsnød og redusert fravær.
Forfatterne Steen Hildebrandt, Sif Rishøj og Cathrine Filstad skriver at 90 prosent av medarbeiderne som har fleksitid gir uttrykk for stor tilfredshet og gjerne vil utvide ordningen.  
Diskusjonsboken som kom i januar, blir pensum for BI studenter og på andre lederutdanninger. Boka konkluderer med at samspillet mellom arbeidsliv og familieliv må bli mye bedre, til fordel for begge parter i arbeidslivet. – Vi jobber ikke lenger fordi vi må, men fordi vil, sier Cathrine Filstad, førsteamanuensis ved BI og forfatter av den norske delen av boka som opprinnelig er skrevet på dansk. Da kvinner gikk inn i arbeidslivet for 30 år siden var det på eget ansvar og barnepass var en privatsak. Nå har kravene om at virksomhetene og samfunnet skal involvere seg i medarbeidernes familieliv økt i takt med at skillelinjene mellom arbeidsliv og familieliv er i ferd med å viskes ut. Cathrine Filstad tror vår største utfordring fremover er å sette grenser for hvor og når vi er på jobben, nettopp fordi teknologi og fleksible løsninger ikke lenger setter grensene for oss.
Fleksitid, hjemmearbeid, deltidsarbeid, permisjoner, avlastning av arbeidspress er verktøy som styrker broen mellom arbeidsliv og familieliv og dermed skaper bedre medarbeidere, ifølge forfatterne.
Deltidsarbeidere er mer produktive enn medarbeidere i full stilling. En rekke undersøkelser viser også at produktiviteten øker med hjemmearbeidsplass og det er lettere å holde på nøkkelmedarbeidere. Samtidig reduseres tidsklemma for medarbeideren.

Kilde: Dagens Næringsliv 24.01.2005