Nyheter

Skip Navigation Links

Brukere av TidBank har lavere sykefravær

Forskjellene er tydlige; landsgjennomsnittet for sykefravær de siste tre årene her i landet har beveget seg noe, men er omkring 7% i følge SSB. Hos et tilfeldig utvalg av våre Tidbank-kunder er sykefraværet på bare 4,3%. Vi har spurt dem om disse gode tallene skyldes at ansatte og ledere bruker TidBank daglig for oppfølging av dette. Les noen av uttalelsene:

  • "Tidbank er helt vesentlig for å få frem disse tallene. Ved riktig koding kommer jo dette ut med minimalt ekstraarbeid"
  • "Vi er en IA-bedrift og har best erfaring med tett oppfølging av de sykemeldte fra "første dag". Det er kontakten mellom arbeidstager og arbeidsgiver og evt. egen bedriftshelsetjeneste som har betydning"
  • "Tidbank gir oss en datafangst som gjør det enklere å følge med og sikre at vi ikke har en underrapportering"
  • "Om Tidbank kan påvirke dette arbeidet er vanskelig å si, men det forenkler i det minste rapporteringen vesentlig"
  • "Jeg er overbevist om at TidBank bidrar til å senke korttidsfraværet"