Nyheter

Skip Navigation Links

Budsjettering og tidfordeling

Skatteetaten tok for budsjettåret 2010 i bruk vår nye modul for budsjettering av timer på kjerneoppgaver i hver avdeling.

Alle avdelinger i etaten har budsjettert beregnet tid pr kjerneoppgave for hver måned i året. Dette gir en god oversikt over ressursbehovet FØR budsjettåret og et godt beslutningsgrunnlag for tilpasning av ressursene i løpet av året, etterhvert som alle ansatte fordeler sin tilstedetid på kjerneoppgaver daglig i TidBank. TidBank har gitt etaten et dynamisk registreringsverktøy, som gir de ferske data om bruk av ressursene - uten det tradisjonelle "skippertaket"  med etterregistreringen av timelister.