Nyheter

Skip Navigation Links

Du har ingen tid å miste, følg vår nye blogg!

I helgen som kommer trenger du ikke være så redd for å miste tid, ettersom du “får” en time ekstra natt til søndag. Hva du velger å gjøre med den er opp til deg, men resten av året kan det være en ide å ikke rote bort for mye tid. Med mindre du “roter" den bort på familie og gode venner. Det kan du gjøre med ekstra god samvittighet dersom du i arbeidsdagen sørger for å være litt mer effektiv.

Fra og med i dag finner du en egen blogg om arbeid, tid og tidsbruk her hos oss.

Velkommen til vår blogg! Vil du være gjesteblogger?

Vi som står bak denne bloggen inviterer deg til å komme med innspill eller skrive om hvilken betydning begrepet arbeidstid har for deg. Er arbeidsoppgavene du tar på deg for arbeidsgiver, familie og deg selv like viktige?

Mange av oppgavene kan du bare gjøre på bestemte tider, mange må være ferdige innen en frist. Har du tid til å rekke de oppgavene du tar på deg? Hvor lang tid bruker du på alle oppgavene?


Vi mener at repetisjoner bør utvikle evnen til mer effektiv tidsbruk i hverdagen. Forutsetningen er at en lærer av repetisjonene. Hvorfor ble jeg ikke ferdig i tide, hvorfor rakk jeg ikke å gjøre oppgavene? Er det metoden som er dårlig? Tok jeg feil av ferdighetene mine?


Vi håper at du opplever å kunne påvirke denne læringsprosessen, også i organisasjonen du er en del av. For det er vel en forutsetning for at organisasjonen skal prestere bedre? Vi lager verktøy og gir råd om rutiner rundt disse temaene. Fordi vi ønsker å bidra til at tidsbruk sees på som en positiv faktor i arbeidet med å utvikle organisasjonens prestasjons- og konkurranseevne. Og har du lyst, så er du hjertelig velkommen til å ta del i dette. På din måte.


Videre er vi opptatt av at ansatte skal ha en meningsfull fritid. At ingen skal jobbe mer overtid enn de har godt av, og at de som blir syke skal følges opp på en skikkelig måte. Vi vet at mange har det travelt og at det ikke alltid er like lett å huke tak i de små signalene. Vi jobber derfor spesielt med å fange opp og varsle alt fra den ansatte selv til mellomledere og ledelse om slike avvik.

Dette er på mange måter essensen i programvaren vi utvikler.
tidBANK startet som et gammeldags stemplingsur innpakket i en moderne webapplikasjon allerede for rundt 15 år siden. I tiden som har gått, har vi utviklet og utvidet med utallige moduler for å ivareta den enkelte ansattes behov for å ha bedre kontroll på tiden. Og ikke minst bedriftens behov for å ta bedre vare på sine ansatte.

Dette gjør vi fordi verken du eller bedriften har tid å miste!


Her kan du lese mer om hvilke tanker vi har for fremtidig blogginnhold og eventuelle bidrag fra deg.


Samtidig benytter vi anledningen til å ønske alle nye kunder denne høsten hjertelig velkommen!

Og er du allerede kunde, kan det være greit å kjenne til at en ny og enda bedre versjon av tidBANK var klar for utrulling i går. Kontakt oss hvis du ønsker informasjon om nyhetene og/eller ønsker å oppgradere.


Ha en flott og ekstra lang helg!