Nyheter

Skip Navigation Links

Fleksitid er mest effektivt

Medarbeidere med fleksibel arbeidstid bruker mest tid på jobb. Samtidig er medarbeidere med fleksibel arbeidstid også mer sammen med barn og ektefelle, og bruker mer tid til husarbeid og skoleaktiviteter.

Funnene presenteres i boka «Familien på arbeid  – om å skape sammenheng mellom arbeidsliv og familieliv», som nettopp er kommet på Abstrakt Forlag.
Undersøkelser både fra Norge, Danmark, Europa forøvrig og USA viser at fleksibilitet i arbeidstiden er en fordel for virksomheten på en rekke områder. Det gir økt effektivitet, redusert tidsnød og redusert fravær.
Forfatterne Steen Hildebrandt, Sif Rishøj og Cathrine Filstad skriver at 90 prosent av medarbeiderne som har fleksitid gir uttrykk for stor tilfredshet og gjerne vil utvide ordningen.  
Diskusjonsboken som kom i januar, blir pensum for BI studenter og på andre lederutdanninger. Boka konkluderer med at samspillet mellom arbeidsliv og familieliv må bli mye bedre, til fordel for begge parter i arbeidslivet. – Vi jobber ikke lenger fordi vi må, men fordi vil, sier Cathrine Filstad, førsteamanuensis ved BI og forfatter av den norske delen av boka som opprinnelig er skrevet på dansk. Da kvinner gikk inn i arbeidslivet for 30 år siden var det på eget ansvar og barnepass var en privatsak. Nå har kravene om at virksomhetene og samfunnet skal involvere seg i medarbeidernes familieliv økt i takt med at skillelinjene mellom arbeidsliv og familieliv er i ferd med å viskes ut. Cathrine Filstad tror vår største utfordring fremover er å sette grenser for hvor og når vi er på jobben, nettopp fordi teknologi og fleksible løsninger ikke lenger setter grensene for oss.
Fleksitid, hjemmearbeid, deltidsarbeid, permisjoner, avlastning av arbeidspress er verktøy som styrker broen mellom arbeidsliv og familieliv og dermed skaper bedre medarbeidere, ifølge forfatterne.
Deltidsarbeidere er mer produktive enn medarbeidere i full stilling. En rekke undersøkelser viser også at produktiviteten øker med hjemmearbeidsplass og det er lettere å holde på nøkkelmedarbeidere. Samtidig reduseres tidsklemma for medarbeideren.

Kilde: Dagens Næringsliv 24.01.2005


Synes du dette var interessant? Del artikkelen!