Nyheter

Skip Navigation Links

Forskriftsmessig timefordeling med tidBANK

tidBANK gjør det enkelt å imøtekomme kravene i Finansdepartementets forskrift 8.4.1 om tjenesteytende næringers plikt til å dokumentere både fakturerbare- og interne timer. Smart funksjonalitet krever lite av brukerne og sikrer at timegrunnlaget er riktig og oppdatert.