Nyheter

Skip Navigation Links

Frokostseminar om ny statsansattelov

Ny lov for statsansatte trådte i kraft 1. juli i år. Loven erstatter den tidligere tjenestemannsloven. Vår samarbeidspartner, advokatfirmaet Grette, inviterer i den forbindelse til frokostseminar den 27. september der endringene i lovverket blir gjennomgått.

Hovedpunktene i den nye loven vil bli gjennomgått:

  • Endret begrepsbruk
  • Ansettelsesprosessen (kvalifikasjonsprinsippet, tilsettingsordning og personalreglement)
  • Midlertidig ansettelse
  • Prøvetid
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
  • Fortrinnsrett i staten
  • Flytteplikt
  • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold
  • Avskjed og suspensjon

Du kan melde deg på her.

 Synes du dette var interessant? Del artikkelen!