Nyheter

Skip Navigation Links

God HR-teori i praksis

Dagens Næringsliv 29.10. 2004:
Å holde orden på tidsforbruk, avspasering og feriedager er selve marerittet for mange. De ansatte strever med å huske hvor mye overtid de har jobbet, og lønns- og personalavdelingen drukner i administrasjon. Slik trenger det ikke å være.

Den norskutviklede løsningen Tidbank setter nemlig hver enkelt ansatt i stand til å holde full oversikt over egen arbeidstid, feriedager til gode, sykefravær, timer fordelt på prosjekt og så videre. Og det beste av alt: løsningen er webbasert.
-Resultatet er spart tid og økt effektivitet, både for den enkelte ansatte og administrasjonen. Kunder forteller at antall henvendelser til lønns- og personalavdelingen ble redusert med inntil 90 prosent etter at de innførte TidBank, sier salgssjef Svein-Kristian Engeset i Norsk Tid as.

Én etat som har innført TidBank er Statens Kartverk. De estimerer en årlig gevinst for sine 400 ansatte på mellom 500 000 og 600 000 kroner. I tillegg kommer en gevinst i form av mer fornøyde ansatte.

-TidBank legger til rette for en fleksibel arbeidsdag, påpeker Engeset. Den enkelte medarbeider kan dessuten når som helst hente frem og godkjenne sin egen rapport elektronisk, og ledere og administrasjonen kan hente ut totaloversikter og avdelingsvise rapporter.

For ledelse og administrasjon er det blitt en lettelse å vite at ansatte har full oversikt over egen tid. For ikke å snakke om at det også blir et populært tiltak fordi alle opplever nytteverdi til daglig, sier Engeset.

Publisert i Dagens Næringsliv (Levende arbeidsliv) 29.10.2004.