Nyheter

Skip Navigation Links

Invitasjon til Grettes HMS-kurs og arbeidslivsseminar 2014

Vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Grette avholder sitt årlige arbeidslivsseminar torsdag 25. september. I tillegg avholdes det HMS-kurs i Østfold 3. september og i Oslo 27. november.

Vi har gleden av å kunne gi rabattert deltakeravgift for disse kursene til våre kunder og kontakter.


Arbeidslivsseminaret 2014

Grette

Grette har valgt ut temaer basert på aktuelle saker den siste tiden og har satt sammen en agenda som bør være aktuell for enhver arbeidsgiver.

Seminaret arrangeres 25. september og går over en halv dag, med oppstart kl. 12.15. Årets hovedtemaer er følgende:

 • Nytt i rettsutviklingen, blant annet oppfølging av sykemeldte og endringer i ferieloven. Vi ser også på hvilke endringer som kan komme.
 • Hvilke arbeidstakere faller utenfor og innenfor arbeidstidsbestemmelsene? Hvilke konsekvenser har elektroniske kontorløsninger for vurderingen av om en stilling er "særlig uavhengig" og dermed unntatt overtidsbetaling?
 • Innleie av arbeidstakere fra vikarbyrå. Erfaringer etter vikarbyråets innmarsj.
 • Bjørn Richard Johansen fra First House: Hva gjør man når krisen rammer virksomheten? Hvordan tenke strategisk og taktisk?
 • Endringsledelse - rett person på rett plass? Vi løfter blikket og ser på hvilke muligheter arbeidsgiver har for å få gjennomført endringer i arbeidsforholdet.

Seminaret avsluttes med tapas og forfriskninger.

Etter seminarprogrammet blir det god anledning til uformell drøfting med Grettes arbeidsrettspesialister.


Sted: Advokatfirmaet Grette, Filipstad Brygge 2, 6. etasje.

Deltageravgift: kr. 2.050.- pr. person (normalpris kr. 2.500,-).

Se hele programmet her.

Bindende påmelding sendes til thas@grette.no innen 18. September. Merkes med rabattkode: "tidBANK".

HMS-kurs Østfold onsdag 3. september

 • HMS-kurs for daglige ledere. Oversikt over arbeidsmiljøloven og utvalgte temaer innen HMS.
 • Arbeidstid og overtid – når og hvordan kan partene avtale seg bort fra overtid?
 • Regler for ferieavvikling og arbeidsgivers styringsrett.
 • Mulige tilknytningsformers vilkår, konsekvenser, fordeler og ulemper. Blant annet gjennomgås fast og midlertidig ansettelse, innleie- og konsulentavtaler.
 • Arbeidsgivers muligheter overfor arbeidstaker som ikke fungerer.
 • Oppfølging av sykefravær, blant annet om arbeidstakers medvirkningsplikt og arbeidsgivers styringsrett under sykefravær.
 • Tidligere ansatte som starter konkurrerende virksomhet. Hvordan kan en arbeidsgiver sikre seg?

Sted: Tune Senter, Rådmann Sirasvei 1, 1712 Grålum (utenfor Sarpsborg).

Deltageravgift: kr. 1.950.- pr. person (normalpris kr. 2.250,-).

Se hele programmet her.

Bindende påmelding sendes til thas@grette.no innen 29. august. Merkes med rabattkode: "tidBANK".

HMS-kurs Oslo torsdag 27. november

 • Arbeidsmiljølovens mest sentrale bestemmelser, blant annet midlertidig ansettelse, innleie/utleie av arbeidstakere og arbeidstidsbestemmelser.
 • Kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hvilke lovpålagte krav gjelder og hvordan tilfredsstille kravene.
 • Oppfølging av sykefravær, blant annet om arbeidstakers medvirkningsplikt og arbeidsgivers styringsrett under sykefravær.
 • Likebehandlingsreglene. Hvordan innrette virksomheten slik at likebehandlingsreglene følges?
 • Kontrolltiltak. Når foreligger kontrolltiltak i lovens forstand? Hvilke plikter utløser dette?

Sted: Advokatfirmaet Grette, Filipstad Brygge 2, 6. etasje.

Deltageravgift: kr. 2.050.- pr. person (normalpris kr. 2.500,-).

Se hele programmet her.

Bindende påmelding sendes til thas@grette.no innen 20. november. Merkes med rabattkode: "tidBANK".

Vi håper flest mulig finner anledning til å delta!


Synes du dette var interessant? Del artikkelen!