Nyheter

Skip Navigation Links

Kunnskapsmedarbeidere bryter loven ubevisst

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv den 29.1, skriver Hege Guttormsen i Abelia om kunnskapsmedarbeidere som ubevisst bryter arbeidsmiljøloven ved å jobbe når det passer og der det passer.


Jobber på toget og i skisporet

Artikkelen fokuserer på mennesker som med telefon og bærbar PC jobber en del ekstra timer på toget utenfor avtalt arbeidstid. Ikke fordi de er pålagt å gjøre dette, eller fordi det er spesielt behagelig. De får heller ikke utbetalt overtid. Imidlertid er det mennesker som er engasjerte i jobben sin og som ønsker å levere høy kvalitet.

Forfatteren trekker også frem en dame som tar en skitur på formiddagen. Jobben hennes er å klekke ut en god ide for en kunde, og hjernen tenker best i friluft. Skituren fører til en braksuksess som bærer frukter både for arbeidsgiver og kunde. Men er damen pr definisjon på jobb? Får hun betalt? Får hun synliggjort arbeidstiden sin?

På jobb i skisporet

Artikkelen levner ingen tvil om at arbeidslivet må reguleres, men at dette er vanskelig å gjennomføre med dagens industribaserte lovverk. Og peker samtidig på at det er lenge siden det ble foretatt endringer i arbeidsmiljøloven.


Synliggjøring av arbeidstiden

I det store og det hele finnes det i artikkelen mange paralleller til saken vi publiserte den 17.12 (“Fleksibilitet er den nye realiteten”). Vår påstand var at vår nye arbeidsdag handler om å legge bedre til rette for fleksibel arbeidstid, samtidig som det av en rekke årsaker er viktig å synliggjøre tiden man leverer.


Med tidBANK tilgjengelig på mobiltelefonen trenger ikke hjernen “stemples ut” i det man forlater kontorlandskapet. Og den kan enkelt stemples inn i skisporet. Med tidBANK tilgjengelig på bærbar PC er det heller ingenting som tilsier at arbeidsdagen ikke kan starte på toget.


Internt i vår bedrift har vi flere som jobber på nettopp denne måten. Dette gir bedriften maksimal uttelling i forhold til å yte god og rask service overfor våre kunder, så vel som intern kommunikasjon. Og den enkelte får full uttelling for tiden som brukes til jobbrelaterte oppgaver. Samtidig hjelper tidBANK deg hele tiden med å passe på at arbeidsmiljøloven ikke brytes.


Og med fleksible løsninger som ivaretar dine interesser som arbeidstaker er det uproblematisk å konvertere den ekstra timen på toget til en time ekstra med familien neste morgen.


Vi betviler ikke at det er på høy tid å se på lovverket, men hevder samtidig at med moderne løsninger som tidBANK er mulig å oppnå full fleksibilitet også innfor dagens regler.


Her kan du lese artikkelen hos Abelia.