Nyheter

Skip Navigation Links

Lansering av TidBank 4.5.6

Siste TidBank-versjon, som nå utvikles i .NET3.5 ble lansert på høstens kundetreff 9. oktober, arrangert på land denne gangen! Meld din interesse for oppgradering og dra nytte av det siste av Microsoft-teknologi!

WebServicene i TidBank er allerede utnyttet av kunder som liker å ligge i forkant. -I så vel Sharepoint-baserte intranett som andre plattformer inngår nå komponenter fra TidBank på en slik måte at brukerne som skal styre sin tid opplever å få samlet alt i samme brukergrensesnitt. Vi er også nå leveringsklare med nye tilganger til TidBank; en totaltrenovert utgave av Tidbank for mobiltelefon og vår nye versjon av mini-tidbanken MR650 (som er en ny tidterminal for veggmontasje bygget av oss på Microsoft CE).
Gledelig er det også å notere at det hittil i år er tilkommet 26 nye TidBank kunder i den gode famile!


Synes du dette var interessant? Del artikkelen!