Nyheter

Skip Navigation Links

Lederportal med varsling og påminnelser

Lederes personalansvar er blitt krevende å følge opp i en travel hverdag.

Fagapplikasjonen tidBANK innføres derfor som et hjelpemiddel for at ledere og ansatte skal holde orden i regnskapene for:

Lederportalen i tidBANK gir god oversikt over ansattes arbeids og fravær
  • ferie i henhold til ferieloven
  • egenmeldinger og eget- og barns sykefravær
  • fleksitid og arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10
  • avspaseringsordninger

Både ledere og ansatte varsles ved avvik fra definerte grenseverdier, noe som gir samme rutiner og praksis i alle avdelinger, lettere tilgjengelig- og daglig oppdatert informasjon.

tidBANK kvalitetssikrer derved timelistene, noe som reduserer feil og forenkler revisjon av lønn og fravær.


Trykk her for å lese mer om lederportalen i tidBANK.