Nyheter

Skip Navigation Links

Modige valg gir gode løsninger

Statlige etater og kommuner utlyser tilbud- og anbudskonkurranser for å stimulere leverandører til utvikling av bedre løsninger.

tidBANK får ros fra ansatte og ledere

For at konkurransene skal gi dette resultatet må også etatene velge modig. Som å velge en spesialisert leverandør fremfor en stor leverandør som “kan alt”.

Dette er også uttalt i klartekst i media i det siste. -Av folk som sitter med positive erfaringer etter å ha gjort et slikt valg.For oss som utvikler fagsystemer er det spesielt oppmuntrende å få hyggelige tilbakemeldinger fra store kunder som har tatt modige valg!