Nyheter

Skip Navigation Links

Modulen sykefraværsoppfølging i tidBANK gjør mer enn å oppfylle minimumskravene NAV stiller til rapportering

Gjennom påminnelser, veiledning og tilgang for både ledere og ansatte til historikk og utvikling, gir tidBANK støtte til at begge parter skal oppnå resultater av dialogmøter og oppfølgingsplaner.

Oppfølgingssamtalen - sykefravær

Vi har erfarne fagkonsulenter som bistår med implementering av nye rutiner. Fordypelse i regelverk og arbeidsmetoder for å få til den gode samtalen, tilbys som kurs av våre samarbeidspartnere Grette og Splint.


Trykk her for å lese mer om oppfølging av sykefravær i tidBANK.