Nyheter

Skip Navigation Links

Myter om travelhet

Travelhet er noe de fleste opplever i sin jobb. Det kan på mange måter være både inspirerende og positivt. Men det er viktig å passe på og finne en form som gjør at man får utnyttet de positive sidene. Balansegangen er hårfin, og tipper det feil vei kan travelhet fort både være skadelig og føre til at effektiviteten synker betraktelig.

Lange oppgavelister, huskelapper og ekstra timer på kontoret på kveldstid fører ikke nødvendigvis til at man får gjort mer.


Stress er ikke alltid positivt

Stress påvirker mange i det daglige. Altfor mange oppgaver som skal utføres på altfor kort tid. Frister man ikke rekker. Enten det er frister man har satt for seg selv, eller frister andre er avhengige av. Fornemmelsen av utilstrekkelighet som ofte følger med dette, kan raskt overskygge arbeidsgleden. En del vil sannsynligvis kjenne seg igjen i dette. Kanskje kan det være til hjelp og nytte for mange å bruke litt tid hver kveld til å tenke igjennom hva man faktisk har klart å gjennomføre i løpet av en arbeidsdag?


Danske lederweb.dk har publisert noen myter om travelhet som kan være greie å ha i bakhodet:


  • Myte 1: Hvis jeg ligger etter, er jeg ikke god nok. Travelhet kan få bunkene på skrivebordet til å vokse og selvfølelsen til å synke. Det er lett å tenke at bare man hadde vært god nok, så ville man ikke kommet bakpå. Det er mange årsaker til at arbeidsmengden for de fleste har økt. Generelt større krav til effektivitet pr. hode, finanskrise, kutt og nedskjæringer, samt også økt omsetning er noen av årsakene. Det er viktig i denne sammenheng å ikke glemme at uansett hvor god man er, så vil det alltid være mer arbeid. Selv om man ligger etter, er man god nok!
  • Myte 2: Ligger jeg etter må jeg jobbe mer. Det er ikke alltid en sammenheng mellom hvor mye man arbeider og hvor mye man får gjort. Mange arbeidsplasser opplever at man ikke alltid får bedre resultater ved å skru opp timeantallet. –Annet enn utslitte medarbeidere. Og mange erfarer at lange dager over tid går ut over effektiviteten.Sleep at work
  • Myte 3: Hvis jeg presser meg selv hardere, rekker jeg mer. Bedrifter og ledere som fokuserer for hardt på tidsfrister og oppfordrer medarbeidere til stadig å jobbe lengre dager for å nå disse, oppnår ofte ikke annet blant sine ansatte enn redusert arbeidsglede og dårligere produktivitet.
  • Myte 4: Det blir feil å glede seg over arbeidet dersom jeg ligger etter. Arbeidsglede kan ikke trylles frem, men uten arbeidsglede har vi ikke ressursene vi trenger for å rekke over alle oppgavene vi skulle ha gjort. Undersøkelser viser at vi er mer produktive, kreative, hjelpsomme, fleksible, engasjerte, motiverte og optimistiske når vi finner glede i arbeidet vi gjør. Og ikke minst at sykefraværet reduseres.
  • Myte 5: Jeg må fokusere på oppgavene jeg ikke rekker. Negativt fokus på alle oppgavene man skulle ha gjort, fremfor positivt fokus på det man har fått gjennomført, er demotiverende. I stedet for å føre lister på alt som skal gjøres og skulle vært gjort, kan en statistikk som viser alt man har gjennomført øke både arbeidsglede, innsatsvilje og produktivitet.

Som alltid er det viktig at ledere og bedriftsledelse har fokus på å passe på medarbeiderne.


tidBANK gir varsler når en ansatt over tid har jobbet for lenge (og for mye iht arbeidsmiljøloven), samtidig som hver leder kan følge opp sine ansattes innsats underveis. Elementer som overtid og sykefravær er i fokus her.

arbeid fordelt sykefravær

tidBANK gir dessuten gode personlige oversikter og statistikker på arbeidet tid, målt mot hva- og hvilke oppgaver man faktisk får utrettet. Om ønskelig også målt opp mot hva man hadde planlagt/budsjettert. Men økes den totale arbeidsmengden i bedriften for å nå til dels uoppnåelige mål, vil tidBANK med stor sannsynlighet raskt avsløre at sykefraværet øker i god takt og vel så det med timene som legges ned.

tidBANK kan altså hjelpe deg som enkeltperson, eller deg som leder eller bedriftseier til lettere å forstå hvorfor myter er myter. Og få hjelp til å unngå å gå i samme felle som andre har gjort før deg.


Men selv om tidBANK er et produkt som hjelper deg som er leder et godt stykke på vei, er det viktig å huske at ingen er like. At hver og en har sine behov, mål og grenser. Som leder er det opp til deg å vite mest mulig om disse tre parameterne, for å få det beste ut av dine medarbeidere. Og det oppnår du ikke uten muntlig dialog og innsikt.Kilde: Lederweb.dkSynes du dette var interessant? Del artikkelen!